Lista branż, które mogą skorzystać z Tarczy 9.0 i instrukcja, jak złożyć wniosek o subwencję

Uruchomiona 15 stycznia 2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm doczekała się aktualizacji.

2 lutego 2021 r. rozszerzono ją o kolejne 9 branż, wpisując ich PKD do rozporządzenia. Uchwałę w tej sprawie przyjęła już Rada Ministrów. Dzięki temu grupa podmiotów gospodarczych mogących ubiegać się o wsparcie wzrosła do ponad 300 tys.

Komu przysługuje subwencja z Tarczy PFR 2.0?

Dotychczas o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogło starać się 45 branż. Do tej listy dopisano właśnie 9 kolejnych (łącznie jest ich już więc 54). Należą do nich:

 • 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 93.12.Z – działalność klubów sportowych;
 • 85.59.A – nauka języków obcych;
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 59.11.Z – produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z –  postprodukcja związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z – dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z – nagrania dźwiękowe i muzyczne.

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z – Pozostałe drukowanie
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z – Działalność muzeów
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jakie warunki trzeba spełnić?

Pomoc skierowana jest do mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) oraz małych i średnich firm (zatrudniających od 10 do 249 osób).

Aby móc o nią zawnioskować należy spełnić kilka warunków, wśród nich m.in.

 • Jeden z wpisów PKD naszej działalności powinien znajdować się w wykazie branż ujętych w rozporządzeniu o Tarczy PFR 2.0 (nie musi być to przeważający rodzaj prowadzenia działalności).
 • Nie przekroczyliśmy w 2020 r. obrotu 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • Osiągnęliśmy min. 30. proc. spadek obrotów w 2020 r.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa prócz tego muszą wykazać dodatkowo spadek przychodów (30. proc. spadek w okresie listopad – grudzień 2020 r. LUB styczeń – marzec 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.).

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej po zalogowaniu się do niej.

Więcej o tym ile otrzymasz, jak umorzyć subwencję oraz na co możesz przeznaczyć pieniądze przeczytasz w innym naszym wpisie: Sprawdź szczegóły Tarczy Antykryzysowej PFR 2.0.