Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Globalna pandemia spowodowana koronawirusem na świecie w tym w Polsce wymaga wprowadzenia ochrony w celu zachowania stabilności przedsiębiorstw. Co zakłada tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców?

Tarcza antykryzysowa

Światowa epidemia spowodowany wirusem COVID-19 dała mocno się odczuć polskim przedsiębiorcom. Zaostrzone przepisy wprowadzone stanem epidemiologicznym w dużym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. W trosce o ochronę zdrowia i życia swoich rodzin, pracowników i klientów część przedsiębiorców podjęła decyzję o ograniczeniu kontaktów np. klient-sprzedawca na rzecz pracy zdalnej lub zawieszenia działalności. Podjęcie takiej decyzji dla przedsiębiorcy nie jest łatwo ponieważ czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności będzie mieć duży wpływ na płynność finansową. W trosce o ochronę przedsiębiorców rząd pracuje nad wprowadzeniem ustawy tzw. tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

Na swoich stronach Resort Ministerstwa Finansów przedstawił część rozwiązań w celu ochrony polskich przedsiębiorców. Należą do nich między innymi:

  • Możliwość zawieszenia na wniosek podatnika kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
  • Wprowadzenie zaniechania poboru opłaty prolongacyjnej. Oznacza to, żę przedsiębiorca nie będize musiał ponosić opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności zobowiązań podatkowych lub ich rozłożenia na raty. Obecnie opłata prolongacyjna wynosi 4% kwoty podatku lub zaległości.
  • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem. Przekazana podmiotom świadczących opiekę zdrowotną. W tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
  • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Dzięki temu stratę poniesioną w 2020 r. przedsiębiorcy na szczególnych warunkach będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będzie się to odbywać na zasadzie złożenia korekty zeznania za 2019.
  • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 roku, na rzecz wpłat zaliczek wyliczanych na zasadach ogólnych
  • Przedłużenie terminu składania zeznań CIT-8 oraz zapłaty podatku za 2019 rok. Nowy termin wyznaczono na 31 lipca.
  • Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, wprowadzono przesunięcie terminu przekazania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń. Przesunięcie będzie dotyczyć zaliczek pobranych od wynagrodzeń w miesiącu marzec oraz kwiecień.
  • Przesunięcie wprowadzenia nowej struktury JPK_V7 na 1 lipca 2020

Więcej na temat tarczy antykryzysowej można znaleźć tutaj.