Opis produktu, marketingu i konkurencji oraz inne elementy biznesplanu


20 lipca 2017 6 min. czytania

Każdy biznesplan musi posiadać swoją strukturę. Zazwyczaj biznesplan sporządzany jest w celu ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych lub dotację, dlatego też powinien uwzględniać wyłącznie rzeczowe dane. Struktura biznesplanu w dużej mierze uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, jak również celu w jakim jest on przygotowywany. Jakie elementy powinien zawierać typowy biznesplan, a także jakie dane powinny być zawarte w poszczególnych etapach tego dokumentu?

Struktura biznesplanu i jego poszczególne elementy

Przed przygotowaniem biznesplanu należy zapoznać się z jego strukturą i elementami, które wchodzą w jego skład. Nie ma ogólnie jednej obowiązującej struktury według której stworzony powinien być biznesplan. Jest ona bowiem uzależniona od docelowego odbiorcy dokumentu oraz od tego kto go sporządza. Przykładowa struktura biznesplanu składa się z następujących części:

 1. Streszczenie (opis przedsięwzięcia)
 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 3. Opis produktu lub usługi
 4. Otoczenie wewnętrzne (pracownicy)
 5. Otoczenie zewnętrzne (rynek i konkurencja)
 6. Marketing i sprzedaż
 7. Plany i harmonogram działań
 8. Analiza finansowa
 9. Załączniki

Biznesplan i jego przygotowanie – czy można zaliczyć do kosztów?

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Streszczenie (opis przedsięwzięcia)

Streszczenie jest to pierwsza część biznesplanu. Zazwyczaj pisane jest na końcu w momencie, gdy mamy gotowy już cały biznesplan. Powinno ono zawierć najważniejsze informacje z poszczególnych etapów biznesplanu. Streszczenie można określić mianem wizytówki biznesplanu, jeżeli jest ono przygotowane w dbałości o szczegóły to już na początku może zainteresować osobę czytającą. W przeciwnym wypadku już sam początek nie zachęci odbiorcy do dalszej wnikliwej analizy przygotowanego dokumentu.

Streszczenie powinno zawierać takie elementy jak:

 • cel przygotowania biznesplanu,
 • wysokość środków finansowych, którymi dysponujemy,
 • opis produktów i usług, które będą oferowane,
 • opis umiejętności kadry kierowniczej,
 • szczegółowy wykaz danych finansowych.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Ta część biznesplanu powinna zawierać krótki opis przedsiębiorstwa, który będzie zawierał między innymi następujące informacje:

 • nazwę firmy oraz jej formę prawną, czy będzie to np. jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka,
 • dane adresowe,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • opis właścicieli,
 • historię, cel oraz misję przedsiębiorstwa,
 • dotychczasowe osiągnięcia, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty,
 • wykaz posiadanych zasobów.

Opis produktu lub usługi

W części tej opisany zostaje produkt/usługa czyli główny przedmiot naszej działalności. Przedstawiamy tutaj te cechy produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji, proces jego produkcji oraz sprzedaży.Do głównych składowych tej części biznesplanu należą:

 • opis produktu/usługi,
 • opis procesu produkcji,
 • pokazanie zalet i wad danego produktu/usługi,
 • przedstawienie cech produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji,
 • zaprezentowanie praw autorskich i patentów, jeśli produkt takie posiada,
 • projekt modernizacji produktu,
 • informację o rentowności oferowanych produktów/usług,
 • potwierdzenie, że produkt jest zgodny z wszelkimi normami,
 • przedstawienie stadium życia produktu.

Otoczenie wewnętrzne (pracownicy)

Otoczenie wewnętrzne firmy składa się z kadry zarządzającej oraz pracowników. Od dawna już wiadomo, że bez ludzi zaangażowanych w tworzenie danego projektu nie ma szans realizacja pomysłów i celi, które sprzyjają rozwojowi firmy. Otoczenie wewnętrzne obejmuje:

 • kwalifikacje kadry kierowniczej i pracowników,
 • strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • stosowany w danej firmie system komunikacji,
 • odpowiedni podział obowiązków pomiędzy menadżerami i pracownikami,
 • politykę płacową, zatrudnienia oraz szkoleń,
 • system monitoringu i kontroli podejmowanych decyzji.

Otoczenie zewnętrzne (rynek i konkurencja)

Piąta część biznesplanu to otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa. Na tym etapie opisujemy rynek, w którym będziemy działać, otoczenie konkurencji, a także przedstawiamy opis klientów, do których będziemy kierować nasz produkt. Analiza otoczenia zewnętrznego powinna zawierać następujące informacje:

 • określenie pozycji firmy na danym rynku,
 • analizę branży, w której firma będzie działać,
 • charakterystykę konkurencji ,
 • Analizę SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia)
 • charakterystykę potencjalnych klientów,
 • określenie barier wejścia na nowe rynki oraz wyjścia z nich.

Marketing i sprzedaż

W części tej powinniśmy wykazać sposoby na to, w jaki sposób firma chce zarabiać na swoje przedsięwzięcie. Prezentujemy tutaj dane dotyczące docelowego rynku, klientów, konkurencji oraz potencjalnych kontrahentów. Część dotycząca marketingu i sprzedaży budowana jest na koncepcji 4P:

 1. Product (Produkt)
 2. Price (Cena) – polityka cenowa, cena jednostkowego produktu/usługi, rabaty, porównanie cen u konkurencji.
 3. Place (Dystrybucja) – opis kanałów dystrybucji, strategia sprzedaży i dystrybucji, usługi pogwarancyjne, formy płatności, przedstawienie partnerów handlowych.
 4. Promotion (Promocja i reklama) – przedstawienie form kampanii reklamowej i promocyjnej, sposoby dotarcia do klienta, wielkość budżetu, Public Relations czyli kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Wystawiaj faktury za darmo
Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Plany i harmonogram działań

Harmonogram działań powinien zawierać termin realizacji działań planowanych w ramach biznesplanu. Ważne jest tutaj dokładne zaplanowanie poszczególnych kroków, tak aby nie wprowadzać chaosu w przygotowany projekt.

W planach uwzględniamy naszą koncepcję dotycząca planu organizacyjnego, marketingowego oraz finansowego przedsiębiorstwa. Przy planowaniu warto pamiętać o tym, że nasze prognozy powinny być przedstawione na okres co najmniej 5 lat od momentu rozpoczęcia działalności.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest to najważniejsza część biznesplanu, prawidłowe i staranne jej opracowanie wpływa na podjęcie decyzji o otwarciu działalności. Do podstawowych dokumentów, które muszę się zawrzeć w analizie finansowej należą:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow),
 • analiza progu rentowności,
 • przedstawienie źródeł finansowania przedsiębiorstwa,
 • analiza stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego,
 • analiza zadłużenia i wypłacalności,
 • analiza płynności finansowej,
 • archiwalne dane finansowe (jeżeli firma takie posiada).

Załączniki

W sekcji tej dodajemy wszelkie załączniki w postaci tabel, zestawień oraz innych dokumentów. Do przykładowych możemy zaliczyć:

 • strukturę organizacyjną firmy,
 • sprawozdania finansowe,
 • specyfikację produktów,
 • wyniki przeprowadzonych ankiet, badań rynkowych,
 • kopie podpisanych umów z partnerami handlowymi, itp.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu