Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, do pewnego limitu może uznać transakcje za opodatkowaną w Polsce. Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna, to temat, który powoduje wiele wątpliwości u przedsiębiorców. Czy dokonując sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów?

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

 Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkową możemy podzielić na dwa główne rodzaje:

  • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. W uproszczeniu mamy z nią do czynienia w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta z innego kraju UE i wysyłki z Polski towaru do siedziby nabywcy.
  • sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Polega na zakupie przez polskiego konsumenta towaru od sprzedawcy z innego kraju UE, który dokonuje dostawy do siedziby kupującego.

Więcej na temat sprzedaży wysyłkowej można znaleźć w tym artykule.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży wysyłkowej do innego kraju często zastanawiają się nad tematem obowiązków związanych z kasą fiskalną. Zgodnie z definicją sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, za tego rodzaju transakcje uważa się transakcje sprzedaż między innymi na rzecz osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej pochodzących z innego kraju UE. Przedsiębiorca, który nie przekracza ustalonego limitu sprzedaży jest zobowiązany do opodatkowania sprzedaży zgodnie z Polskimi przepisami ustawy o VAT.

Co do ogólnej zasady wyrażonej w ustawie o podatku od towarów i usług przedsiębiorca ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych  lub rolników ryczałtowych za pośrednictwem kasy fiskalnej. Natomiast na żądanie osoby fizycznej jest zobowiązany do wystawienia faktury w określonym przepisami terminie. Natomiast w przypadku transakcji wysyłkowych z terytorium kraju, przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury bez żądania nabywcy. Nałożony obowiązek wystawiania faktury do każdej transakcji sprzedaży wysyłkowej powoduje powstanie ewidencji. Faktury tworzą ewidencję zamówień przez co wątpliwe jest zastosowanie kasy fiskalnej do tego rodzaju transakcji.

Stanowisko organów podatkowych

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.769.2017.1.JSO zaznaczył, że „ w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, sprzedaż ta w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.  Zatem obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wynikający z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie ma zastosowania.

Warto zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, ewidencja sprzedaży jest prowadzona na podstawie wystawionych faktur. Zatem sprzedaż wysyłkowa dokonywana z terytorium kraju na rzecz nabywców z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują dostawy towarów z terytorium kraju nie mają więc obowiązku ewidencjonować tego typu sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.