Jakie są zasady rozliczania podatku VAT po sprzedaży firmowego pojazdu? Wyjaśnienie i przykłady


26 marca 2018 3 min. czytania

Nieodłącznym elementem posiadania samochodu w działalności jest jego sprzedaż. Kiedy sprzedaż będzie podlegała VAT a kiedy nie? Zapraszamy.

sprzedaż samochodu a VATSprzedaż samochodu, od którego podatnik mógł prawo odliczyć cały VAT

Jeżeli podatnik przy nabyciu pojazdu miał prawo do odliczenia pełnego VAT naliczonego, wówczas dalsza jego sprzedaż oczywiście podlega opodatkowaniu według stawki 23%. Należy zauważyć tutaj, że nie ma znaczenia:

  1. czy podatnik skorzystał z odliczenia, czy też nie. Istotne jest tylko to, czy mógł dokonać takiego odliczenia;
  2. po jakim czasie od nabycia pojazdu zostanie on sprzedany.

 

Sprzedaż samochodu, od którego podatnik mógł odliczyć 50% VAT

Jeżeli podatnik przy nabyciu pojazdy miał prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego, to również jego sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 23%. Jednak przy tej opcji podatnik zgodnie z art. 90B ustawy VAT ma również prawo do dokonania korekty podatku naliczonego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w okresie 60 miesięcy licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, nastąpi jego sprzedaż, wówczas uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. W związku z powyższy, gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż pojazdu w ciągu 60 miesięcy od dnia jego nabycia, importu lub oddania do użytkowania będzie mógł w ramach korekty odliczyć „dodatkową” część podatku VAT.
Przykład 1. 
Firma X w marcu 2017 roku nabyła pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za 100.000 zł netto (23.000 zł VAT) i miała prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego (11.500 zł). W marcu 2018 roku podatnik zdecydował się sprzedać owy pojazd. Od miesiąca nabycia do miesiąca nabycia minęło 12 miesięcy, a więc podatnik ma prawo do korekty 48 miesięcy VAT naliczonego. Kwotę korekty obliczamy w następujący sposób:
48/60 x 23.000 x 50% = 9.200 zł
W deklaracji składanej za marzec podatnik powinien wykazać:
1) sprzedaż samochodu ze stawką 23.000%
2) w rubryce korekta VAT naliczonego w kwocie 9.200 zł

Sprzedaż samochodu, przy nabyciu którego podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego

W przypadku sprzedaży samochodu, od którego podatni nie miał prawa odliczyć VAT naliczony możliwe są trzy opcje:

  1. może skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT – podatnik z takiego zwolnienie może skorzystać jeśli spełnione są łącznie dwa warunki tj. podatnik nie miał prawa odliczyć podatku VAT naliczonego oraz pojazd służył działalności nieopodatkowanej.
  2. może być objęta tzw. metodą VAT marża – np. przedsiębiorcą zajmujący się handlem pojazdami lub gdy zakup samochodu był z zamiarem dalszej odsprzedaży.
  3. może być opodatkowany stawką 23% – np. gdy nabycie jest od osoby fizycznej ale podatnik nie nosił się przy jego zakupie z dalszą odsprzedażą, a pojazd służył działalności opodatkowanej.

Sprzedaż samochodu po likwidacji firmy

W przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną, podatnik zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury (remanent likwidacyjny). Ujmuje się w nim towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odsprzedane. W takim spisie znajdują się podsiadane pojazdy podatnika na dzień likwidacji działalności. Od towarów objętych spisów podatnik zobowiązany jest uiścić VAT należny. W przypadku późniejszej sprzedaży samochodów, czynność ta korzysta ze zwolnienia z VAT, jeżeli zostanie dokonana przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym powstała obowiązek podatkowy z związku z likwidacją działalności.
Więcej o samochodach na gruncie ustawy VAT już 12 kwietnia w Białymstoku na Ogólnopolskiej Akademi inFakt. Zapraszamy!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu