Przedsiębiorca, który nabył samochód firmowy, aby później go odsprzedać, ma prawo zastosować fakturę VAT marża


7 stycznia 2018 3 min. czytania

Czy samochód firmowy używany jako środek trwały może być sprzedany w procedurze VAT marża? Tym samym czy jego sprzedaż można udokumentować Fakturą VAT marża? Po odpowiedź zapraszam do artykułu.

VAT marża przy sprzedaży środka trwałego

Zgodnie z artykułem 120 ust. 4 ustawy o VAT m.in. do sprzedaży towarów używanych podatnik ma możliwość skorzystania ze szczególnej procedury VAT marża. Jednak ustawa nakłada warunki na to, kiedy podatnik może z tej szczególnej procedury skorzystać.
Pierwszy warunek, to zgodne z art. 120 ust. 10 przede wszystkim nabycie musi nastąpić od:

1)  osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, niebędących podatnikami VAT lub podatnikami podatku od wartości dodanej;

2)  podatników zwolnionych przedmiotowo z tytułu dostawy towarów używanych – stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2  ustawy o VAT lub podatników zwolnionych podmiotowo, którzy osiągają obroty nieprzekraczające progu 200 000 zł – stosownie do art. 113  ustawy o VAT;

3)  podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży;

4)  podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających polskim regulacjom dotyczącym dostawy towarów używanych lub drobnych przedsiębiorców;

5)  podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających polskim regulacjom dotyczących opodatkowania marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Drugi warunek jaki nakładają przepisy, to sytuacja kiedy nabycie nastąpiło z zamiarem dalszej odsprzedaży. 

Reasumując, jeśli podatnik zakupi samochód do działalności gospodarczej z zamiarem dalszej odsprzedaży i w między czasie będzie go w niej wykorzystywał, a przy jego nabyciu (ze względu na podmiot od którego dokonał zakupu) nie miał prawa odliczyć podatku VAT, to w mojej opinii może udokumentować sprzedaż Fakturą VAT marża, a tym samym zastosować procedurę marży dla towarów używanych. 

vat marża przy sprzedaży samochodu firmowego

Interpretacje podatkowe

Powyższe stanowisko podzielił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji nr IPTPP3/4512-147/15-4/MJ z 13 lipca 2015 r., który wskazał  że skoro przedmiotowy samochód osobowy jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i podatniczka nabyła go od czynnego podatnika VAT, dostawa była opodatkowana w systemie VAT marża i samochód zakupiono w celu dalszej odsprzedaży, to przy jego sprzedaży ma prawo zastosować szczególną procedurę VAT marża, przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy.

Kolejną interpretacją potwierdzającą powyższe stanowisko jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29.11.2016r., nr 2461-IBPP2.4512.748.2016.EJ. Sprawa dotyczyła Podatnika, który nabył używany pojazd w procedurze marży. Samochód po zakupie został wprowadzono do ewidencji środków trwałych, przy tym nie odliczając podatku od towarów i usług. Aktualnie pojazd od dwóch lat wykorzystywany jest w działalności Podatnika, planowana jest jednak jego sprzedaż. Podatnik wystąpił zatem do Organu z zapytaniem, czy będzie mógł zbyć samochód wystawiając fakturę VAT marża. Zaznaczył on jednak, iż pojazd nabyty został w celu dalszej odsprzedaży, a przed odsprzedażą Podatnik zamierzał wykorzystywać go w swojej działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że Podatnik, który nabył używany pojazd w celu jego dalszej odsprzedaży, może zbyć go w systemie VAT marża. Jednocześnie wskazując, że nie ma znaczenia fakt kilkuletniego wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu