Sprzedaż mieszana już dostępna w inFakcie!

Z przyjemnością informujemy, że inFakt pozwala rozliczać sprzedaż mieszaną. Występuje ona u tych przedsiębiorców, którzy jednocześnie prowadzą sprzedaż zwolnioną z VAT i opodatkowaną. Z tego powodu, VAT od części zakupów nie odliczają w całości, tylko proporcjonalnie do udziału sprzedaży opodatkowanej w całej sprzedaży. Ten mechanizm inFakt rozlicza automatycznie.

Sprzedaż mieszana – czym jest i kto z niej korzysta?

Sprzedaż mieszana dotyczy przedsiębiorców, którzy są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT (np. świadczą usługi prawnicze), a jednocześnie prowadzą sprzedaż towarów i usług, które są przedmiotowo zwolnione z VAT. Przykładowo, usługami zwolnionymi z VAT są usługi medyczne (m.in. świadczone przez lekarzy, dentystów), pośrednictwo finansowe, najem na cele mieszkalne, opieka nad dziećmi, prywatne korepetycje, nauka języków obcych. Gdy obok sprzedaży opodatkowanej, przedsiębiorca prowadzi sprzedaż zwolnioną, wtedy mówi się, że prowadzi sprzedaż mieszaną.

Podajmy przykłady sprzedaży mieszanej:

 • dziennikarz-freelancer, który publikuje artykuły o tematyce finansowej, zajmuje się również pośrednictwem finansowym,
 • gabinet kosmetyczny oferuje usługi fryzjerskie, kosmetyczne, a także masażu leczniczego (zwolnionego z VAT),
 • firma szkoleniowa, które organizuje szkolenia biznesowe, czy rozwoju osobistego, ale również przeszkolenia BHP,
 • programista, który jednocześnie wynajmuje część swojego mieszkania studentom.

Uwaga: sprzedaży mieszanej nie trzeba stosować, gdy sprzedaż zwolniona z VAT nie przekracza 2% całości sprzedaży.

Po rozpoczęciu sprzedaży mieszanej, należy ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego i jednocześnie zaproponować prognozowany wskaźnik proporcji sprzedaży VAT, który określa, ile procent VAT-u od zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną przedsiębiorca może odliczyć (p. niżej). Urząd skarbowy może zaakceptować zaproponowany wskaźnik, albo nakazać jego zmianę.

Sprzedaż mieszana w inFakcie – krok po kroku

 

 • Krok 1: Rozpoczęcie

 

 

Rozliczanie sprzedaży mieszanej w inFakcie można rozpocząć na dwa sposoby.

1. Zmiana w Ustawieniach.

Po zalogowaniu do inFaktu należy kliknąć w Ustawienia (link w prawym górnym rogu ekranu), a następnie w link Deklaracje VAT i PIT oraz Rodzaj prowadzonej sprzedaży VAT. Później, w polu „Rodzaj prowadzonej sprzedaży VAT” należy wybrać „sprzedaż mieszana” oraz podać, od kiedy przedsiębiorca przeszedł na sprzedaż mieszaną, a także wskaźnik VAT.

Wspomniany wskaźnik określa jaką część VAT-u od zakupów służących sprzedaży mieszanej można odliczyć. Ustala się go:

 • szacunkowo w porozumieniu z urzędem skarbowym – w pierwszym roku występienia sprzedaży mieszanej,
 • szacunkowo w porozumieniu z urzędem skarbowym – w kolejnym roku prowadzenia sprzedaży mieszanej, jeśli w poprzednim roku sprzedaż wyniosła mniej niż 40 tys. zł,
 • na podstawie wskaźnika z poprzedniego roku – w kolejnym roku prowadzenia sprzedaży mieszanej w przypadkach, które nie zostały wymienione wyżej.

2. Wystawienie faktury „zw” (zwolniony z VAT).

Uruchomienie sprzedaży mieszanej w inFakcie jest też możliwe po wystawieniu faktury ze tzw. stawką „zw”, czyli dokumentującą sprzedaż zwolnioną z VAT. Wówczas inFakt domyślnie sugeruje uruchomienie rozliczania sprzedaży mieszanej.

Uwaga: W momencie uruchomienia sprzedaży mieszanej zamiast podawać wskaźnik można kliknąć link „podam później”. Wówczas wskaźnik należy ustalić z urzędem skarbowym i wpisać go w zakładce Księgowość → Podatek VAT. Jeśli użytkownik zapomni tego zrobić, aplikacja zapyta o ustalony wskaźnik przed wydrukowaniem deklaracji VAT-7.

 

 • Krok 2: Dodawanie kosztów

 

 

Za każdym razem dodając koszt w inFakcie będzie trzeba wybrać z którą sprzedażą dany koszt jest związany. Tutaj dostępne są 3 możliwości:

 1. Wydatek związany tylko ze sprzedażą opodatkowaną – VAT jest odliczany w całości (opcja „odlicz VAT: w całości”).
 2. Wydatek związany tylko ze sprzedażą zwolnioną – VAT nie jest odliczany (opcja „odlicz VAT: nie odliczaj”).
 3. Wydatek związany dwoma rodzajami sprzedaży – VAT jest wg prognozowanego wskaźnika VAT (opcja „odlicz VAT: według prognozowanego wskaźnika”).

VAT, którego nie można odliczyć, ujmowany jest w kosztach uzyskania przychodu. Przed wyborem należy dobrze zastanowić się, z którą sprzedażą wydatek się wiąże. Błędne zakwalifikowanie spowoduje błędne rozliczenie VAT i podatku dochodowego.

 

 • Krok 3: Korekta VAT i PIT

 

 

Po zakończeniu roku podatkowego (rozliczeniu ostatniego okresu), inFakt oblicza rzeczywisty wskaźnik VAT. Mówi on o tym, ile wynosi procentowy udział sprzedaży opodatkowanej do ogółu sprzedaży. Ten wskaźnik z pewnością różni się od szacunkowego, a tym samym powstaje albo konieczność dopłaty VAT-u, albo prawo do zwrotu. Rozliczenie z tym związane jest ujmowane w pierwszej deklaracji VAT w kolejnym roku (za styczeń albo za I kwartał).

Oczywiście, inFakt dokonuje tej korekty automatycznie, odpowiednio ujmując korektę w deklarację VAT za pierwszy okres rozliczeniowy.

Wraz z korektą VAT, niezbędna jest korekta podatku dochodowego. Bierze się ona z tego, że VAT, którego nie można odliczyć może stanowić koszt, natomiast VAT, którego można odliczyć więcej, kosztem być przestaje. Co za tym idzie, wraz z określeniem rzeczywistego wskaźnika VAT pojawiają się różnice w rozliczeniu PIT. Mogą to być:

 • dodatkowe koszty uzyskania przychodu – jeśli VAT-u odliczono więcej, niż wynika to z rzeczywistego wskaźnika sprzedaży,
 • zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu – jeśli VAT-u odliczono mniej, niż wynika z to rzeczywistego wskaźnika sprzedaży.

inFakt dokonuje tych korekt w podatku dochodowym generując odpowiednie dowody wewnętrzne. Tworzą się one w lutym przy miesięcznym rozliczeniu VAT albo w kwietniu przy rozliczeniach kwartalnych.

Sprzedaż mieszana w inFakcie – kto i w jaki sposób może skorzystać?

Ze sprzedaży mieszanej w inFakcie mogą korzystać wszyscy użytkownicy posiadający Program do Księgowości oraz klienci księgowości w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym. Jak zacząć? Można wyróżnić 3 sytuacje:

 1. Osoby, które mają wykupiony Program do Księgowości lub korzystają z testu – sprzedaż mieszaną ustawiają w Ustawieniach (lub wystawiając fakturę „zw”).
 2. Osoby, które jeszcze nie skorzystały z 30-dniowego testu zachęcamy do wypełnienia danych księgowych, aby uruchomić test. Wystarczy kliknąć w zakładkę Księgowość.
 3. Osoby korzystające z usług Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego – zachęcamy do kontaktu z osobistą księgową celem omówienia przejścia na sprzedaż mieszaną.

Macie jakieś pytania o sprzedaż mieszaną? A może wątpliwości związane z jej rozliczaniem? Zapraszamy do zostawienia ich w komentarzach – z przyjemnością odpowiemy 🙂