15 marca mija termin składania sprawozdania o odpadach. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji i składania sprawozdania o odpadach? Zapraszam do artykułu.

 • Wszystkie podmioty, gospodarujące odpadami mają obowiązek przesyłać informacje o odpadach
 • Sprawozdanie o odpadach należy przesyłać w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do właściwego marszałka województwa

Sprawozdanie o odpadach

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadamim składa podmiot:

 • będący wytwórcą, który jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

sprawozdanie o odpadach

Roczne sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

 1. Dane identyfikacyjne, takie jak numer rejestrowy, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, o ile został nadany.
 2. Informację o masie i rodzajach odpadów oraz sposobie ich gospodarowania o ile podmiot gospodaruje odpadami.
 3. Instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile podmiot przetwarza odpady.

Dodatkowo w zależności o rodzaju wytwarzanych odpadów roczne sprawozdanie może zawierać szczegółowe informację np. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów m.in. o:

 • liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu,
 • masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania,

Definicja wytwórcy odpadów

Przez pojęcie wytwórcy odpadów należy rozumieć:

 • każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
 • wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Sprawozdanie należy złożyć w terminie do 15 dnia marca za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Sprawozdanie o odpadach

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów mają obowiązek przesyłania sprawozdania o odpadach do naczelnika US?

Prawidłowo ! Błędnie

Przez wytwórcę odpadów należy rozumieć między innymi każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów?

Prawidłowo ! Błędnie

Sprawozdanie o odpadach należy złożyć do 15 dnia kolejnego miesiąca?

Prawidłowo ! Błędnie

 

Potrzebujesz wsparcia w rozliczaniu sprawozdania środowiskowego?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.