Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad nowym narzędziem mającym na celu walkę z oszustami podatkowymi wyłudzającymi VAT. Sprawdź czym będzie split payment

Narzędziem tym ma być tzw. split payment – mechanizm podzielonej płatności.
Sprawdź aktualne informacje o Split payment
Mechanizm ten znajdzie zastosowanie w przypadku transakcji regulowanych za pomocą elektronicznego systemu środków pieniężnych. Jego działanie polega na tym, że przedsiębiorca dokonujący danego zakupu towaru/usługi jest zobowiązany do wyodrębnienia kwoty netto oraz kwoty VAT z danej transakcji i dokonaniu dwóch przelewów – kwoty netto na rachunek swojego kontrahenta oraz kwoty VAT na specjalny, indywidualny rachunek, który ma służyć tylko do rozliczania VAT.
split payment
Środki zgromadzone na tymże indywidualnym rachunku  będą mogły być wykorzystywane do rozliczenia VAT z urzędem skarbowym bądź do zapłaty podatku VAT (naliczonego) wynikającego z faktur zakupowych. Istnieje również zautomatyzowany model split paymentu, który polega na tym, że podatnik dokonuje jednego przelewu a odpowiedni system bankowy dokonuje właściwego podziału płatności na dwa rachunki.
Ministerstwo Finansów szacuje, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności może zwiększyć wpływy z VAT o 3-4 mld zł w skali roku.