Składka zdrowotna ZUS 2014 – ile wynosi?

Składka zdrowotna jaką muszą zapłacić przedsiębiorcy w 2014 r. poszła w górę. Wynika to ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Konkretne informacje w tym temacie podał już Główny Urząd Statystyczny. O ile więc wzrośnie składka zdrowotna ZUS w 2014 r.?

Znamy już wysokość składki zdrowotnej na 2014 r. – wynosi ona 270,40 zł. To podwyżka o 8,67 zł miesięcznie w porównaniu do roku ubiegłego. W skali roku przedsiębiorcy muszą się przygotować na wydatek wyższy o przeszło 100 zł.

Jak wyliczyć wysokość składki zdrowotnej?

Wysokość składki zdrowotnej ZUS zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił 20 stycznia, że ta kwota wynosi 4005,97 zł. To wartość służąca do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 75% z 4005,97 zł wynosi 3004,48 zł. Składka zdrowotna wynosi zaś 9% z podstawy wymiaru, czyli 270,40 zł.

Oznacza to wzrost tej składki o 8,67 zł miesięcznie w porównaniu do roku ubiegłego, gdy wynosiła 261,73 zł. Co za tym idzie przedsiębiorcy zapłacą o 104,04 zł więcej na składki zdrowotne w przeciągu roku. To kwota obowiązująca wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od czasu prowadzenia działalności.

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku

Przedsiębiorca ma również prawo skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Choć jak było wspomniane wynosi ona 9% to jednak odliczyć można nie całość, ale 7,75% podstawy, czyli 232,85. Odliczeń dokonuje się na koniec roku lub na bieżąco, obniżając zaliczkę na podatek dochodowy za okres, w którym składka została opłacona. Dodatkowo składki z całego roku wykazuje się również zbiorczo w rocznym rozliczeniu podatkowym. Pozostałej części składki (1,25%) nie można odliczyć, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca nie może również odliczyć od własnego podatku dochodowego składek zdrowotnych opłacanych za pracowników. Wynika to z faktu, że ich nie finansuje, a jedynie opłaca za zatrudnionych. Jego zadaniem jest więc pobranie składki zdrowotnej z wynagrodzenia pracownika i wpłata na konto ZUS-u. Może jednak „wrzucić” je do kosztów uzyskania przychodów.

Składka zdrowotna to element „małego” i „dużego” ZUS-u

To jak kształtuje się wysokość składki zdrowotnej pozwala również wyliczyć pełną kwotę „małego” i „dużego” ZUS-u. To ile przedsiębiorcy muszą bowiem co miesiąc przelać na konto ZUS-u zależy bowiem od wysokości wszystkich składek:

  • emerytalnej,
  • rentowej,
  • wypadkowej,
  • chorobowej (dobrowolna),
  • zdrowotnej.

W przypadku „dużego” ZUS-u konieczne są również wpłaty na Fundusz Pracy.

Zapraszamy do sprawdzenia kwot wszystkich składek ZUS na 2014 r. dla przedsiębiorców, którzy płacą:

Aktualne składki ZUS – zawsze pod ręką!

Na koniec dobra wiadomość – nie musisz szperać za właściwymi składkami ZUS, gdy się zmienią. Wystarczy, że masz konto na inFakcie. Jak to działa?

  • Co miesiąc (ok. 10-go) logujesz się na inFakt.
  • Otwierasz zakładkę Księgowość a potem Składki ZUS.
  • Sprawdzasz kwoty składek do zapłaty.
  • Sprawdzasz numery kont ZUS-u do przelewów.

I tyle. Składki ZUS z głowy. Nigdy więcej nie szukasz kwot składek, bo księgowi inFakt dbają o to za Ciebie 🙂

Po prostu załóż darmowe konto na inFakt i sprawdź jak to działa!