To proste. Gdy prowadzisz działalność gospodarczą, wystawiasz faktury dokumentujące Twoją sprzedaż. Czasem jednak to Twój nabywca wystawi w Twoim imieniu odpowiednią fakturę sprzedaży. Jest to tak zwane samofakturowanie. Często spotykamy się je w przypadku rozliczania umów B2B, które dokumentują usługi ciągłe. Czy samofakturowanie, będzie możliwe po wejściu w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? 

box-icon

ważne

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, KSeF nie będzie obowiązkowy w 2024 roku. Datę wejścia KSeF poznamy po przeprowadzonym audycie.

Przeczytaj więcej o odroczeniu obowiązku KSeF.

Kiedy fakturę sprzedaży wystawia nabywca

Wystawienie faktury sprzedaży przez nabywcę, jest możliwe po zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Dodatkowo strony muszą określić, jak sprzedawca będzie zatwierdzał faktury wystawiane przez nabywcę w jego imieniu. 

Czy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zniesie samofakturowanie

Same przepisy Krajowego Systemu e-Faktur nie wpływają na możliwość stosowania mechanizmu samofakturowania. Oznacza to, że nabywca w dalszym ciągu może wystawić za sprzedawcę odpowiednią fakturę sprzedaży. Przepisy Krajowego Systemu e-Faktur przewidują możliwość nadawania uprawnień innym osobom do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Samofakturowanie a Krajowy System e-Faktur w praktyce

Jeżeli zamierzasz wykorzystywać samofakturowanie jako sposób rozliczania przykładowo Twoich usług, musisz zrobić dodatkowy krok. Chodzi o nadanie nabywcy stosownych uprawnień do wystawiania faktur w Twoim imieniu. Dodatkowo jako sprzedawca możesz również nadać nabywcy uprawnienia do tego, aby upoważnił on konkretną osobę do wystawiania faktur w procedurze samofakturowania. 

Oczywiście jako sprzedawca będziesz miał w Krajowym Systemie e-Faktur dostęp do wszystkich faktur wystawionych w Twoim imieniu przez nabywcę. Nie ma potrzeby, aby nabywca przekazywał Ci dodatkowo te dokumenty. 

box-icon

Przykład

Pan Krzysztof, który podpisał z firmą Alfa umowę B2B, gdzie w umowie zawarli porozumienie o rozliczaniu na zasadach samofakturowania, musi dodatkowo przekazać nabywcy uprawnienia w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Firma Alfa rozliczana jest przez biuro rachunkowe, dlatego nabywca może upoważnić konkretnego pracownika biura do wystawiania faktur w imieniu Pana Krzysztofa.

Jak nadać uprawnienia do wystawiania faktur na zasadach samofakturowania? 

Nadanie uprawnień do wystawiania faktur w Twoim imieniu, jest możliwe po wykonaniu weryfikacji na stronie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W tym celu 

  • zaloguj się swoim Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • nadaj uprawnienia wybranej osobie

Jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, masz automatycznie przypisane uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki temu po swoim uwierzytelnieniu, możesz drogą elektroniczną, nadać uprawnienia innym osobom aby mogły wystawiać faktury za Ciebie. 

box-icon

Uwaga!

Dla podmiotów, które nie są osobami fizycznymi i nie mogą się uwierzytelnić elektronicznie, konieczne jest złożenie papierowego zawiadomienia ZAW-FA. Zawiadomienie to, składane jest tylko przy zgłoszeniu pierwszej uprawnionej osoby do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Samofakturowanie to bardzo wygodna forma fakturowania. Aby zwiększyć tę wygodę, warto pomyśleć o systemie do prowadzenia księgowości, który – podobnie jak inFakt – umożliwia pełną integrację z KSeF.

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.