Leasing operacyjny samochodu – jak podniesienie limitu wpływa na wysokość odliczeń? Wyjaśnienie z przykładami


30 stycznia 2019 5 min. czytania

Rozliczenie leasingu operacyjnego po zamianach, które weszły od początku 2019 r. może przysporzyć nie lada problemów. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać od 2019 roku zrewolucjonizowały rozliczenia związane z samochodami osobowymi. Dotyczy to zarówno samochodów będących własnością jaki i tych używanych np. na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Z jednej strony przepisy dały możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyżej wartości. Jednak są dwie strony medalu- zmiany ograniczyły wartość jaką można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu m.in. leasingu. Od 2019 r. w obu przypadkach limit ten wynosi 150.000 zł. Przypomnijmy, że w poprzednim stanie prawnym dla pojazdów będących w środkach trwałych można było dokonywać odpisów od 20.000 euro. W związku z tym mamy zwiększenie tej wartości blisko dwukrotnie. Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na jeszcze jeden aspekt, otóż o ile wartość pojazdu nie przekracza 150.000 zł- zmiana jest pozytywna. Jednak przy pojazdach powyżej 150.000 będących w ewidencji środków trwałych, niestety stracimy. Dlaczego? Z uwagi, że po sprzedaży takiego pojazdu, cześć od której nie dokonywaliśmy odpisów tj. powyżej 150.000 nie będzie mogła być kosztem. W poprzednim stanie prawnym, pomimo że dokonywaliśmy odpisów od 20.000 euro, to przy sprzedaży pozostała wartość była kosztem.

Przykład.

Samochód kupiony za 200.000 zł (wartość po odliczeniu podatku VAT). Do końca 2018 roku w ewidencji środków trwałych zapisaliśmy 20.000 euro, przyjmijmy kurs euro 4,20. W związku z tym odpisów dokonywaliśmy od kwoty 84.000. W obecnym stanie prawnym będziemy dokonywać odpisów od 150.000 zł. Co jednak dzieję się przy sprzedaży? Otóż w poprzednim stanie prawnym przy sprzedaży mogliśmy zaliczyć wartość, która nie była ujęte w EŚT. W obecnym stanie prawnym niestety nie możemy tego zrobić. Załóżmy, że pojazd był nowy i dokonywano odpisów przez 2 lata i po tym okresie został sprzedany za 140.000.
Wyliczenie dla poprzedniego stanu prawnego
Dokonano odpisów amortyzacyjnych na kwotę 33.600 (84.000/5*2). Wyliczenie dochodu (straty): 140.000 zł (wartość sprzedaży) – 50.400 (wartość nieumorzona 84.000 – 33.600) -116.000 (wartość nie zaliczona do EŚT) = – 26.400 (strata)
Wyliczenie dla obecnego stanu prawnego
Dokonano odpisów amortyzacyjnych na kwotę 60.000 (150.000/5*2). Wyliczenie dochodu (straty): 140.000 zł (wartość sprzedaży) – 90.000 (wartość nieumorzona 150.000 – 60.000) = 50.000 (dochód).
Jak możemy zauważy podatnik traci-  w tym przypadku łączną wartość 50.000 zł, której nie ujmie w kosztach. Przejdźmy do clou problemu. Leasing operacyjny i inne umowy o podobnym charakterze zostały ograniczone do 150.000 zł. Do 150.000 zł oczywiście zmian nie „odczujemy” jednak przy droższych autach już tak. Jak rozliczać leasing po zmianach?

Rozliczenie leasingu operacyjnego – raty

Tak jak już wcześniej było wspomniane do kosztów uzyskania przychodów w myśl nowych przepisów, nie zaliczmy opłat wynikających z umowy leasingu dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.
Podatnik podpisał umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który będzie używany w trybie mieszanym. Przyjmujemy wartość pojazdów 230.800 zł. W związku z tym, że jest wyższa niż 150.000 zł liczmy proporcje. 150.000/230.800 x 100% = 65%. Wobec powyższego każda rata będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w 65%. Przy czym należy zwrócić tutaj uwagę, że ograniczenie stosuje się tylko do raty kapitałowej. Czyli tej części, która stanowi spłatę wartości samochodu, a nie odsetkowej.

Przykład

Rata samochodu wynosi 2460 zł w tym podatek VAT 460 zł. W związku z tym, że auto jest użytkowane w trybie mieszanym, odliczamy 50% VAT. Pozostałe 50% będzie zaliczane do KUP. Na fakturze wskazano 1800 zł netto to spłata kapitału, a 200 zł netto część odsetkowa. Tak jak wcześniej wspomniałem proporcja dotyczy tylko części kapitałowej. Wyliczenie będzie wyglądało następująco:
Kapitał 1800 zł + 207 (50% VAT) = 2007 zł x 65% = 1304,55 zł
Odsetki 200 zł + 23 zł (50% VAT) = 223 zł
Do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczone 1527,55 zł. 

Rozliczenie leasingu operacyjnego – koszty eksploatacyjne

Zgodnie z nowo dodanym w art. 23 ust. 1 pkt 46a – do kosztów uzyskania przychodów wykorzystywanych również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika nie zaliczymy 25% poniesionych wydatków. W związku z tym do kosztów zaliczymy jednie 75% każdego wydatku eksploatacyjnego związanego z  użytkowaniem tego pojazdu. Należy pamiętać, że ustawodawca również zezwala na zaliczenia 100% wydatków. Wówczas należy spełnić wymagania określone w ustawie. Podatnik musi wówczas prowadzić kilometrówkę taką jak dla celów VAT. Druga opcja-  podatnik musi rozważyć  czy zgodnie z definicją samochodu osobowego zawartą w art. 5a ust. 19a nie jest wyłączony.

Przykład

Pojazd z leasingu używany w trybie mieszanym. Podatnik zakupił paliwo na wartość 123 zł. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy:
111,50 zł (netto + 50% VAT) x ,075 = 83,63 zł

Rozliczenie leasingu operacyjnego – ubezpieczenie

W poprzednim stanie prawnym dla ubezpieczenia AC limit wyznaczało 20.000 euro. Dla polisy, której wartość ubezpieczenia AC przekraczała 20.000 euro należało ustalać proporcje. W obecnym stanie prawnym pozostaje wyliczenie na podobnych zasadach z tym, że limit ten wynosi 150.000 zł. OC i NNW zaliczamy w 100%.

Przykład

Polisa zakupiona przez podatnika na wartość 200.000 zł za 5000 zł. Z tego 3.000 zł to ubezpieczenie AC. Należy ustalić proporcje wartości pojazdu do 150.000 zł.
150.000 zł/200.000 x 100%= 75%
W związku z tym do kosztów uzyskania zaliczymy
3.000 (wartość ubezpieczenia AC) x 75% = 2.250 zł
2.250 zł + 2.000 (ubezpieczenie OC+NNW) = 4.250 zł 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu