Rozliczenie faktur w kryptowalutach


4 czerwca 2019 3 min. czytania

Od stycznia 2019 roku przychody uzyskane z obrotu kryptowalutami należy traktować jako przychody z kapitałów pieniężnych. Jak natomiast wygląda Rozliczenie faktur w kryptowalutach?

Co do ogólnej zasady wyrażonej w ustawie o PIT, za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Kwotę przychodu obniża się o wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dodatkowo u czynnych podatników VAT, za przychód uważa się kwotę sprzedaży pomniejszoną o należny podatek VAT. Oznacza to, że przychód po stronie sprzedawcy powstanie w momencie wystawienia faktury a nie w momencie jej uregulowania.
Sprzedawca oraz kupujący mogą ustalić formę rozliczenia danego zlecenia, która też może być warunkiem do zawarcia transakcji. Tradycyjne formy rozliczenia faktury na przykład gotówką lub przelewem nie stwarzają problemów w rozliczaniu płatności. Jak natomiast wygląda rozliczenie faktur w kryptowalutach?

Rozliczenie faktur w kryptowalutach

Jak wcześniej zaznaczyłem, świadcząc swoje usługi przedsiębiorca może udostępnić kupującym różne formy płatności. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca wymaga rozliczenia faktury jedynie w formie gotówki, przedpłaty na konto, w walucie euro i tym podobne. Przedsiębiorca nie ma obowiązku udostępniać wszystkich form płatności lub form płatności jakie wymaga dany klient. Oczywiście może się to wiązać z ograniczeniem swoich usług do grupy akceptującej nałożone warunki. Przedsiębiorca świadcząc swoje usługi lub dokonując sprzedaży towarów może wymagać zapłaty w określonej kryptowalucie.

Przychód w PIT

Dla celów podatkowych wartości przychodów należy wyrażać w walucie polskiej. Dlatego przedsiębiorca, który przyjmuje rozliczenie w walutach wirtualnych, powinien:

  • wskazać wartość wykonanej usługi lub sprzedaży w walucie polskiej;
  • zaznaczyć na fakturze w jakiej kryptowalucie możliwe jest dokonanie płatności;
  • określić przeliczoną wartość sprzedaży na kryptowalutę oraz rodzaj kryptowaluty oraz
  • udostępnić numer portfela, na które powinna zostać dokonana płatność.

Rozliczenie faktur w kryptowalutach
Taki sposób dokumentowania pozwoli także na uniknięcie podwójnego opodatkowania, gdyż w łatwy sposób przedsiębiorca będzie mógł powiązać wpływ kryptowaluty na portfel z wystawioną fakturą. Z uwagi na zmieniający się kurs kryptowalut, dla celów podatkowych zostanie przyjęta wartość określona na fakturze. Problemy mogą się pojawić w przypadku wymiany kryptowaluty na walutę fiat.
Moim zdaniem przychód ze sprzedaży danej kryptowaluty należy rozliczyć w źródle kapitały pieniężne na formularzu PIT-38. Natomiast aby nie doszło do podwójnego opodatkowania, w kosztach uzyskania przychodu należy uwzględnić wartość faktury przychodowej, na podstawie której rozliczyliśmy już podatek dochodowy w ramach działalności gospodarczej. Takie stanowisko zajmują także pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej.

Obowiązek podatkowy w VAT

Należy pamiętać, że udostępnienie możliwości regulowania faktur w kryptowalutach nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczenia VAT. Czynny podatnik VAT ma obowiązek rozliczenia podatku od świadczenia usług lub sprzedaży towaru, bez względu na sposób dokonanego rozliczenia. Podstawą opodatkowania będzie wartość netto wystawionej faktury.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu