Jak zmieniły się zasady rozliczania prywatnego pojazdu w kilometrówce? Jaki jest limit wydatków na eksploatacją auta?

OD 1 stycznia 2019 roku, zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym. Zmiany zawierają między innymi przepisy dotyczące rozliczania pojazdów i kosztów ich eksploatacji. Jak będzie wyglądało rozliczanie pojazdu prywatnego w działalności gospodarczej?

Pieniądze i auto typu maluch

Kilometrówka – obecnie

Jak rozliczyć kilometrówkę zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca roku 2018 opisaliśmy w tym artykule.

Kilometrówka dla celów PIT, pozwala przedsiębiorcy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wydatki poniesione w związku z eksploatacją pojazdu, który nie jest majątkiem firmy. Przy kończącym się roku podatkowym, należy pamiętać, że:

  • nadwyżka nierozliczonych kosztów eksploatacji pojazdu, nad limitem wynikającym z kilometrówki nie może zostać rozliczona w kolejnym roku podatkowym. Oznacza to, że nierozliczona część kosztów przepadnie z dniem 31 grudnia 2018 roku;
  • nadwyżka limitu kilometrówki nie zostanie przeniesiona na kolejny rok podatkowy. Limit kilometrów zamyka się wraz z końcem roku podatkowego.

Rozliczanie pojazdu prywatnego na nowych zasadach

Zgodnie z zmianami przepisów ustawy o podatku dochodowym, od 2019 roku zmieniają się zasady rozliczenia pojazdów w kilometrówce. Jak wskazano w art. 23 ust. 1 pkt 46 nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, poniesione wydatki z tytułu kosztów eksploatacji pojazdów, stanowiących własność lub współwłasność przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje pojazd prywatny także do celów działalności gospodarczej, będzie mógł zaliczyć do kosztów 20% wartości z faktur związanych z ich eksploatacją. Limit będzie dotyczył wszystkich wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu. W związku z przysługującym limitem warto pamiętać o prawidłowym dokumentowaniu kosztów. Podstawą do rozliczenia kosztów będzie faktura lub rachunek wystawiony na firmę.

U czynnych podatników VAT, do kosztów można zaliczyć 20% z (wartości netto + 50% nieodliczonego VAT). Natomiast podatnik zwolniony z VAT zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 20% liczonej od wartości brutto.

Podobnie jak w przypadku kosztów eksploatacji pojazdu przedsiębiorca, będzie miał prawo do rozliczenia części ubezpieczenia w kosztach. Oznacza to, że do KUP przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć nie więcej niż 20% wartości ubezpieczenia. W praktyce przedsiębiorca który dokonał zakupu polisy OC o wartości 1400 zł, która dotyczy pojazdu prywatnego wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej, do kosztów będzie mógł zaliczyć jedynie 280 zł. Rozliczając koszty eksploatacji, przedsiębiorca nie będzie musiał prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.

Reasumując od 2019 roku kilometrówka zostanie zastąpiona prawem do rozliczenia jedynie 20% wartości wynikającej z faktur lub rachunków związanych z eksploatacją pojazdu. W przypadku pracodawców, rozliczających koszty eksploatacji pojazdów prywatnych pracowników kilometrówka pozostaje bez zmian.