Rodzaje umów o pracę


19 czerwca 2017 1 min. czytania

Przedsiębiorca, który staje się pracodawcą często nie wie jakie występują rodzaje umów o pracę. Jaka umowa powinna zostać podpisana i od czego zależą rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Od 22 lutego 2016 roku art. 25 kodeksu pracy precyzuje, że umowa o prace może być zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony lub na czas określony.
W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika można zawierać 3 miesięczną umowę na okres próbny.

Art 25 § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Natomiast, ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w przypadkach o których mówi:

Art 25 § 3 1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Po skończeniu umowy na czas próbny, pracodawca ma możliwość podpisania umowy na czas określony lub na czas nieokreślony. Od dnia przekroczenia 33-miesięcznego limitu zatrudnienia lub zastosowanie 4 umowy  tego rodzaju ulega przekształceniu w umowę na czas określony.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu