Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT. Jak go sporządzić?

Adam Pietrzak

Czynni podatnicy VAT, którzy likwidują działalność gospodarczą, muszą pamiętać o związanych z tym dodatkowych obowiązkach. Jednym z nich jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego dla celów VAT.

Likwidacja działalności a remanent likwidacyjny VAT 

Zamykając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi przygotować dwa dokumenty związane z prawidłowym rozliczeniem PIT. Są to: remanent likwidacyjny i wykaz składników majątku na dzień zakończenia działalności gospodarczej. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Remanent likwidacyjny dla celów PIT. Kiedy jest obowiązkowy?

Dodatkowy dokument – remanent likwidacyjny dla celów VAT – obowiązkowo sporządzają podatnicy podatku od towarów i usług, czyli po prostu VAT-owcy. 

Co uwzględnić w remanencie likwidacyjnym VAT?

Spis z natury dla celów podatku VAT musi obejmować wszystkie towary, które pozostają w firmie na dzień zakończenia działalności gospodarczej i przy nabyciu których przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Uwaga: nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca skorzystał z prawa do odliczenia VAT. Jeżeli na fakturze zakupu figurowała kwota VAT, to nawet jeśli właściciel firmy jej nie odliczył, musi wykazać nabyty towar w sporządzanym dokumencie.

Remanent likwidacyjny VAT nie obejmuje tym samym towarów, przy których nabyciu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Przykładem może być tu wprowadzony do majątku firmy samochód, kupiony na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej.

W remanencie likwidacyjnym dla celów VAT przedsiębiorca musi wykazać następujące składniki majątku (o ile mógł w momencie ich nabycia odliczyć VAT):

  • towary handlowe;
  • materiały podstawowe;
  • wyposażenie;
  • środki trwałe.
box-icon

Ważne

Podstawowym sposobem wyceny tych składników, a tym samym ich wartością do opodatkowania VAT, jest ich cena rynkowa.

Przykład: W 2015 roku przedsiębiorca, pan Jan, kupił na potrzeby działalności gospodarczej telefon komórkowy. Zapłacił za niego 5000 zł netto. W roku 2022 likwiduje działalność gospodarczą, a rynkowa cena telefonu to już tylko 1000 zł. W związku z powyższym pan Jan wykaże ten telefon w remanencie likwidacyjnym na potrzeby VAT w kwocie 1000 zł netto. Oznacza to, że zamykając działalność, zapłaci 230 zł VAT-u za ten telefon (1000 zł x 23%).

Gdzie wykazać sporządzony remanent likwidacyjny dla celów VAT?

Remanent likwidacyjny VAT nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Musi jednak być wykazany w JPK. Przedsiębiorca likwidujący działalność musi wykazać w deklaracji rozliczeniowej (JPK_V7M w przypadku rozliczenia miesięcznego lub JPK_V7K w przypadku rozliczenia kwartalnego) wartość podatku VAT, która wynika ze sporządzonego spisu. 

Co w przypadku, jeśli przed zamknięciem działalności sprzedał wszystkie składniki majątku i towary? Wówczas w ostatniej składanej deklaracji VAT powinien poinformować urząd skarbowy, że wartość towarów objętych remanentem likwidacyjnym VAT wynosi 0 zł

box-icon

Ważne

W ciągu 7 dni od zakończenia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym formularz VAT-Z.