Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła aktualizacja ustawy o VAT w zakresie rejestracji do VAT. Rejestracja do VAT 2017 r. przede wszystkim stała się bardziej skomplikowana. Po więcej informacji zapraszamy do artykułu.

Rejestracja jako podatnik VAT

Podatnik, który zamierza być czynnym podatnikiem VAT dokonuje Rejestracji do VAT za pośrednictwem formularza VAT-R dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. VAT-R składamy do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego, określamy w nim m.in. moment obowiązku podatkowego oraz za jaki okres złożymy pierwszą deklarację VAT. Do dokonania rejestracji VAT jesteśmy zobowiązani, co do zasady przed pierwszą czynnością powodującą obowiązek podatkowy.
 Rejestracja do VAT od 2017 r.

Rejestracja do VAT od stycznia 2017

Zmiana rejestracji jako czynny podatnik VAT podyktowane były m.in. w celu wyeliminowaniu wyłudzenia podatku VAT. Jednak te zmiany, niewątpliwie w znaczący sposób komplikują podatnikom rejestracje jako czynny podatnik VAT. W art. 96 ustawy VAT dodano pkt 4a w którym to określono katalog przypadków kiedy Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnik VAT i dzieje się tak kiedy:

  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  • podmiot ten nie istnieje, lub
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z tym, znacząco wydłużyła się rejestracja, która nawet czasem trwa do maksymalnego ustawowo okresu, czyli 2 miesięcy. Wydłużająca się weryfikacja rejestracji, opóźnia wpis do internetowej bazy czynnych podatników VAT, co może mieć wpływ na współprace z kontrahentami, którymi podatnik dokonuje transakcji.

Solidarna odpowiedzialność przy rejestracji do VAT

Kolejną zmianą jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika zgłaszającego podmiot do rejestru podatników VAT. Pełnomocnik w takim przypadku odpowiada solidarnie z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jak podatnik VAT czynny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego sprzedaży w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. O odpowiedzialności solidarnej pisaliśmy również tutaj.

Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT

W wprowadzonych zmianach również określono nowe zasady wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Po więcej szczegółów odnośnie wykreślenia podatnika z rejestru VAT zapraszam do artykułu.