Działalność regulowana. Czym jest i jak zarejestrować taką działalność?

Michalina Miotk

Planujesz otworzyć firmę? Wybór formy prowadzenia działalności czy kwestie opodatkowania to nie wszystko – w niektórych przypadkach konieczne będzie jeszcze uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dowiedz się, czy działalność, którą zamierzasz prowadzić, wymaga takiego wpisu i jak go uzyskać.

Czym jest działalność regulowana?

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej uznaje się za wrażliwe m.in. ze względu na interes publiczny. Stąd też w ich przypadku zasada swobody prowadzenia działalności została ograniczona i podlega reglamentacji.

Działalność regulowana to jedna z form reglamentacji działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe warunki, aby móc funkcjonować na rynku. Ich realizację potwierdza wpis w ogólnodostępnym rejestrze działalności regulowanej.

box-icon

Warto wiedzieć

Działalność regulowana nie jest jedyną formą reglamentacji działalności gospodarczej – inne formy to koncesja i zezwolenie na wykonywanie działalności.

Jakie rodzaje działalności podlegają regulacji?

Ustawa Prawo przedsiębiorców nie zawiera konkretnej listy działalności regulowanych. Informacje te są rozproszone w różnych aktach prawnych. Jest to pewne utrudnienie dla osób chcących sprawdzić, czy ograniczenia dotyczą również działalności, którą planują prowadzić. Pełen wykaz rodzajów działalności wymagających wpisu do rejestru działalności regulowanej sprawdzisz w Liście uprawnień.

Rodzaje działalności regulowanej – przykłady:

 • działalność detektywistyczna,
 • w zakresie prowadzenia kursów doszkalających,
 • polegająca na prowadzeniu agencji zatrudnienia,
 • polegająca na prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej,
 • w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
 • działalność telekomunikacyjna,
 • polegająca na prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych.

Czym jest rejestr działalności regulowanej?

Rejestry działalności regulowanej to bazy danych. W takim rejestrze zamieszcza się informacje o przedsiębiorcach, którzy spełnili określone warunki, dzięki czemu mogą prowadzić reglamentowaną działalność. Rejestry są jawne, a za ich prowadzenie odpowiadają różne instytucje, np. urząd marszałkowski czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Każdy rejestr działalności regulowanej opiera się na schemacie i zawiera następujące informacje:

 • nazwa podmiotu gospodarczego wraz z NIP,
 • adres siedziby przedsiębiorcy,
 • numer w rejestrze,
 • data wpisu do rejestru,
 • informacja o wykreśleniu wraz z datą.

Przykład: Planujesz założyć agencję detektywistyczną. Już wiesz, że ta działalność znajduje się na liście działalności regulowanych. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej?

W pierwszej kolejności musisz sprawdzić, czy spełniasz wymagania, aby uzyskać wpis do rejestru. Chcesz prowadzić agencję zatrudnienia? Nie możesz m.in. zalegać ze składkami ZUS oraz być karany za prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia. Jeżeli już prowadzisz firmę, to nie może ona być w likwidacji. Po upewnieniu się, że spełniasz warunki, pozostaje jedynie przejść procedurę uzyskania wpisu w rejestrze. Musisz:

 • zarejestrować działalność w CEiDG lub KRS,
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej – wraz z dowodem opłacenia opłaty i innymi wymaganymi załącznikami,
 • poczekać 7 dni – maksymalnie tyle trwa wpisanie firmy do rejestru po złożeniu kompletnego wniosku.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wydać uchwałę o odmowie wpisu w rejestrze. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz się odwołać – masz na to 14 dni.

Jeśli nie chcesz przechodzić przez ten proces samodzielnie, załóż działalność gospodarczą z inFaktem. Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności – za darmo i bez wychodzenia z domu.