Ogólna zasada mówi, że zmiana formy opodatkowania możliwa jest tylko raz do roku – do 20 stycznia. Istnieje tutaj jednak pewien wyjątek, czyli przejście z ryczałtu na zasady ogólne. Jak wygląda to od strony formalnej?

Jakie formy opodatkowania są dostępne?

Jedną z istotnych decyzji, jakie trzeba podjąć już przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór konkretnej formy opodatkowania. Od tego zależą kwoty podatku dochodowego do zapłaty.

Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • skalę podatkową (zasady ogólne),
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Nie jest jednak tak, że każda z form opodatkowania jest zawsze dostępna. Jedynie bowiem zasady ogólne można stosować bez żadnych ograniczeń. Możliwość wyboru pozostałych form opodatkowania jest już zależna od spełnienia konkretnych warunków wymienionych w przepisach.

Jeśli chodzi o ryczałt to najważniejszą rolę odgrywa rodzaj prowadzonej działalności. Ta forma jest zarezerwowana m.in. dla przedstawicieli wolnych zawodów (np. tłumaczy), pośredników handlowych czy punktów gastronomicznych.

Zasady ogóle pozwalają na rozliczanie kosztów

Oczywiście wybór konkretnej formy opodatkowania należy dobrze przemyśleć. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na kwotę osiąganych przychodów, jak i z potencjalne koszty. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że tylko zdecydowanie się na skalę podatkową albo podatek liniowy pozwala obniżać podstawę opodatkowania odejmując koszty od przychodu (popularne „wrzucanie” wydatków w koszty).

Może się tym samym zdarzyć, że nawet opodatkowany niską stawką podatku ryczałt stanie się w ostatecznym rozrachunku mniej korzystnym rozwiązaniem niż zasady ogólne. Właśnie poprzez brak możliwości rozliczania kosztów. Dodatkowo ryczałt wymaga zapłaty podatku nawet w sytuacji, gdy firma nie osiągnęła żadnego dochodu.

Kiedy następuje przejście z ryczałtu na zasady ogólne?

Konieczność zmiany ryczałtu na zasady ogólne pojawia się w momencie, kiedy przedsiębiorca dokona sprzedaży, która wyklucza stosowanie ryczałtu. Może do tego dojść choćby w wyniku rozszerzenia działalności firmy.

Tutaj pewna ważna uwaga – za takie rozszerzenie uznaje się nawet jednorazowy przychód z działalności wykluczonej z ryczałtu. Musi być jednak faktycznie uzyskany. Podpisanie umowy z klientem albo zmiana kodów PKD firmy nie powodują konieczności zamiany ryczałtu na zasady ogólne.

Za moment przejścia na zasady ogólne uznaje się dzień uzyskania pierwszego przychodu z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem.

Jakich formalności wymaga przejście z ryczałtu na zasady ogólne?

Zazwyczaj terminem zmiany jednej formy opodatkowania na drugą jest 20 stycznia danego roku podatkowego. Przejście z ryczałtu na zasady ogólne stanowi tu wyjątek – możliwe jest bowiem również w trakcie roku. Jakich formalności należy w związku z tym dokonać?

Przede wszystkim zmiana formy opodatkowania wymaga złożenie odpowiednio wypełnionego formularza CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt. 18. Przedsiębiorca może także zmienić formę opodatkowania składając oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Rozliczanie skalą podatkową wymaga założenia KPiR i obliczania zaliczek według zasad ogólnych. Ponadto w miesiącu, w którym nastąpiło przejście konieczne jest podzielenie przychodów na dwie części:

  • transakcje, do których doszło przed zmianą opodatkowuje się ryczałtem,
  • wszystkie pozostałe przychody, czyli uzyskane już po zmianie opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca, który przeszedł w trakcie roku z ryczałtu na zasady ogólne zobligowany jest po jego zakończeniu złożyć dwie deklaracje podatkowe. Pierwszą z nich jest PIT-28, która dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem. Druga to PIT-36 – odnosi się do przychodów uzyskanych po zmianie formy opodatkowania.

Masz pytania związane z prowadzeniem firmy? Załóż konto w inFakt

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuje regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!