O czym pamiętać, zmieniając formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne?


20 listopada 2014 4 min. czytania

Ogólna zasada mówi, że zmiana formy opodatkowania możliwa jest tylko raz do roku – do 20 stycznia. Istnieje tutaj jednak pewien wyjątek, czyli przejście z ryczałtu na zasady ogólne. Jak wygląda to od strony formalnej?

Jakie formy opodatkowania są dostępne?

Jedną z istotnych decyzji, jakie trzeba podjąć już przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór konkretnej formy opodatkowania. Od tego zależą kwoty podatku dochodowego do zapłaty.

Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • skalę podatkową (zasady ogólne),
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Nie jest jednak tak, że każda z form opodatkowania jest zawsze dostępna. Jedynie bowiem zasady ogólne można stosować bez żadnych ograniczeń. Możliwość wyboru pozostałych form opodatkowania jest już zależna od spełnienia konkretnych warunków wymienionych w przepisach.

Jeśli chodzi o ryczałt to najważniejszą rolę odgrywa rodzaj prowadzonej działalności. Ta forma jest zarezerwowana m.in. dla przedstawicieli wolnych zawodów (np. tłumaczy), pośredników handlowych czy punktów gastronomicznych.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne – czego dopilnować_

Zasady ogóle pozwalają na rozliczanie kosztów

Oczywiście wybór konkretnej formy opodatkowania należy dobrze przemyśleć. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na kwotę osiąganych przychodów, jak i z potencjalne koszty. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że tylko zdecydowanie się na skalę podatkową albo podatek liniowy pozwala obniżać podstawę opodatkowania odejmując koszty od przychodu (popularne „wrzucanie” wydatków w koszty).

Może się tym samym zdarzyć, że nawet opodatkowany niską stawką podatku ryczałt stanie się w ostatecznym rozrachunku mniej korzystnym rozwiązaniem niż zasady ogólne. Właśnie poprzez brak możliwości rozliczania kosztów. Dodatkowo ryczałt wymaga zapłaty podatku nawet w sytuacji, gdy firma nie osiągnęła żadnego dochodu.

Kiedy następuje przejście z ryczałtu na zasady ogólne?

Konieczność zmiany ryczałtu na zasady ogólne pojawia się w momencie, kiedy przedsiębiorca dokona sprzedaży, która wyklucza stosowanie ryczałtu. Może do tego dojść choćby w wyniku rozszerzenia działalności firmy.

Tutaj pewna ważna uwaga – za takie rozszerzenie uznaje się nawet jednorazowy przychód z działalności wykluczonej z ryczałtu. Musi być jednak faktycznie uzyskany. Podpisanie umowy z klientem albo zmiana kodów PKD firmy nie powodują konieczności zamiany ryczałtu na zasady ogólne.

Za moment przejścia na zasady ogólne uznaje się dzień uzyskania pierwszego przychodu z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem.

Jakich formalności wymaga przejście z ryczałtu na zasady ogólne?

Zazwyczaj terminem zmiany jednej formy opodatkowania na drugą jest 20 stycznia danego roku podatkowego. Przejście z ryczałtu na zasady ogólne stanowi tu wyjątek – możliwe jest bowiem również w trakcie roku. Jakich formalności należy w związku z tym dokonać?

Przede wszystkim zmiana formy opodatkowania wymaga złożenie odpowiednio wypełnionego formularza CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt. 18. Przedsiębiorca może także zmienić formę opodatkowania składając oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Rozliczanie skalą podatkową wymaga założenia KPiR i obliczania zaliczek według zasad ogólnych. Ponadto w miesiącu, w którym nastąpiło przejście konieczne jest podzielenie przychodów na dwie części:

  • transakcje, do których doszło przed zmianą opodatkowuje się ryczałtem,
  • wszystkie pozostałe przychody, czyli uzyskane już po zmianie opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca, który przeszedł w trakcie roku z ryczałtu na zasady ogólne zobligowany jest po jego zakończeniu złożyć dwie deklaracje podatkowe. Pierwszą z nich jest PIT-28, która dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem. Druga to PIT-36 – odnosi się do przychodów uzyskanych po zmianie formy opodatkowania.

Chcesz mieć nowoczesną księgowość?

  • Przetestuj inFakt za darmo, także w wersji mobilnej. Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu