Czy koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są wysokie na tle innych państw i czy trudno w Polsce założyć firmę?

Polska należy do elitarnego grona dwudziestu krajów z całego świata, w których warto prowadzić biznes. Tak wynika z rankingu „Best Countries for Business 2013” przygotowanego przez agencję prasową Bloomberg. Nasz kraj okazał się lepszy niż np. Chiny, Irlandia, Luksemburg oraz Włochy.

Wielkie potęgi gospodarcze daleko za Polską

W rankingu przeanalizowano sytuacje ekonomiczne 161 krajów. Polska zajęła 20 miejsce – w tyle za naszym krajem znalazły się m.in. Chiny (24 miejsce), Indie (54), Rosja (56) i Brazylia (61). Podobnie jak rok temu, najbardziej przyjaznym krajem do prowadzenia biznesu okazał się Hong Kong. Drugie i trzecie miejsce należy odpowiednio do Stanów Zjednoczonych i Japonii. Państwa te chwalono za wysoki stopień integracji gospodarczej oraz niskie koszty transportu.

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej – kolejny kraj z tego regionu, Węgry, został sklasyfikowany dopiero na 31. miejscu. W poprzedniej edycji rankingu Polska znalazła się na 22. pozycji.

Co brano pod uwagę?

Przygotowując raport, przeanalizowano sześć czynników, którym przypisano różne wagi:

  • stopień integracji gospodarczej (waga 10%),
  • koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej (20%),
  • koszt robocizny i materiałów (20%),
  • wysokość wydatków związana z transportem towarów (20%),
  • mniej namacalne koszty (20%) – chodzi m.in. o indeks percepcji korupcji, stopień inflacji, wysokość podatków oraz łatwość prowadzenia rozliczeń księgowych,
  • stan lokalnej bazy konsumentów (10%) – pod tym tajemniczym hasłem kryją się takie wskaźniki jak PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poziom konsumpcji gospodarstw domowych oraz wielkość klasy średniej.

Za każdą kategorię można było otrzymać 100%, następnie obliczano średnią ważoną i na tej podstawie sporządzono zestawienie. Według autorów rankingu, koszty związane z rozpoczęciem działalności w Polsce są dość wysokie w porównaniu z innymi krajami. Z kolei jednym z naszych największych atutów jest niski stopień ryzyka inwestycji.

Zakładanie firmy w Polsce to wciąż problem

Pod koniec ubiegłego roku Bank Światowy opublikował raport „Doing Business”, w którym ocenił 185 krajów pod kątem łatwości prowadzenia firmy. Polska znalazła się na 55. miejscu – to spora różnica w porównaniu z rankingiem przygotowanym przez Bloomberg.

Trzeba jednak pamiętać, że Bank Światowy wziął pod uwagę więcej krajów i zwrócił uwagę na inne aspekty – oceniał np. łatwość uzyskania pozwolenia na budowę, procedury związane z otrzymaniem kredytu czy poziom handlu zagranicznego. Podobnie jak w raporcie Bloomberg, nasz kraj wypadł słabo jeśli chodzi o kwestie związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Pod tym względem możemy się uczyć od takich krajów jak Sudan, Burkina Faso i Nigeria, gdzie procedury zakładania firmy są mniej kłopotliwe.

Teraz szybciej rozkręcisz biznes

Jak już informowaliśmy wcześniej, od 2013 r. osoby zakładające własną firmę szybciej otrzymują NIP – teraz czas oczekiwania to 3 dni. Ponadto, przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracowników, nie musi już powiadamiać o tym Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od zeszłego tygodnia sanepid i PIP mają dostęp m.in. do danych zgromadzonych w REGON i ZUS. Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że wprowadzone zmiany poprawią nasze miejsce w międzynarodowych rankingach.

Czy prowadzenie biznesu w Polsce to dobry pomysł? Podzielcie się swoimi opiniami!

Źródło: Bloomberg