Prawo do zasiłku, a pomniejszenie składek


16 kwietnia 2018 2 min. czytania

Kiedy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku? Kiedy może pomniejszyć składki za dany okres niezdolności do pracy? W tym opracowaniu omówię relację – prawo do zasiłku, a pomniejszenie składek.

Warunek otrzymania zasiłku

Aby otrzymać zasiłek z ubezpieczenia chorobowego trzeba opłacać składkę chorobową. Jak wskazuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. Jeśli składka chorobowa nie jest opłacana, to z automatu dany przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, takie jak na przykład zasiłek chorobowy lub macierzyński. 

Prawo do zasiłku, a pomniejszenie składek

Prawo do zasiłku

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje, że przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania równym 90 dni. Są też sytuacje wyjątkowe, kiedy to zasiłek chorobowy przysługuje bez okresu wyczekiwania.

W przypadku zaś zasiłku macierzyńskiego okres wyczekiwania nie występuje, prawo do świadczenia występuje od 1. dnia podlegania pod ubezpieczenie chorobowe – art. 29 ustawy.

Warto też pamiętać o tym, że aby otrzymać świadczenie z ZUS muszą zostać złożone odpowiednie dokumenty. 

Prawo do zasiłku, a pomniejszenie składek

Przedsiębiorca, który nabył prawo do zasiłku, ma prawo pomniejszyć podstawę do opłacania składek społecznych i FP (jeśli opłaca), zdrowotna jest niepodzielna. Oznacza to, że przedsiębiorca za okres niedyspozycji nie opłaca składek społecznych. Tutaj pojawi się pewien zgrzyt i pytanie, czy spełnienie warunków co do okresu wyczekiwania i złożenia koniecznych ZUS jest wystarczające, do tego aby pomniejszyć podstawę do składek. 

Wiele oddziałów ZUS stoi na stanowisku, że przedsiębiorca powinien wstrzymać się ze zmniejszeniem podstawy składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc w związku ze zwolnieniem lekarskim aż do czasu wypłaty przez ZUS przysługującego z tego tytułu zasiłku. Po uzyskaniu zasiłku ma pewność, że ZUS zgodził się z tym, że ma prawo do zasiłku. Jest to stanowisko bezpieczne dla przedsiębiorcy i ja osobiście się z nim zgadzam.

W mojej opinii, po przyznaniu zasiłku z ubezpieczenie chorobowego korygujemy  deklarację rozliczeniową ZUS DRA i występujemy do ZUS z pismem o zwrot nadpłaty składek lub zaliczenie ich na poczet przyszłych należności.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu