Ubezpieczenie chorobowe dobrowolne i obowiązkowe a prawo do zasiłku chorobowego


3 kwietnia 2018 2 min. czytania

Czym jest okres wyczekiwania na zasiłek? Ile wynosi? Kto ma prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania?

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania_

Okres wyczekiwania

Uregulowania w zakresie okresu wyczekiwania przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy, zostały zawarte w art. 4 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ogólnie ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa wyżej, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania?

Jak określa art. 4 ust. 3 ustawy z ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, bez okresu wyczekiwania – od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Należy pamiętać o tym, że ustalając 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, należy uwzględnić okresy od 1 stycznia 1999 r. oraz przed 1 stycznia 1999 r., które uprawniały do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Należy uwzględnić te wszystkie okresy, bez względu na to, czy występowały między nimi przerwy i jak długo trwały.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu