Przedsiębiorca w dniach 14-25 sierpnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za miesiąc sierpień opłacił składki w pełnej wysokości. W dniu 20 września ZUS dokonał wypłaty zasiłku chorobowego, zatem w sierpniu powstała nadpłata składek ZUS. 

Nadpłata składek ZUS

Ogólnie rozwiązanie, jakie jest możliwe zależy od sytuacji płatnika składek. Jeśli :

 • ma zaległości w opłacaniu składek, to wówczas nadpłata zaliczana jest na poczet tych płatności,
 • nie ma zaległości w opłacaniu składek, to wówczas nadpłata zaliczana jest na poczet obecnych lub przyszłych składek ZUS lub na wniosek płatnika zwrócona.  

Nadpłata składek ZUS

Wniosek o zwrot nadpłaty może zostać złożony :

 • placówce
 • przez PUE,
 • za pośrednictwem poczty albo kuriera

ZUS zwraca nadpłatę w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

 • wpłynął wniosek,
 • ZUS otrzyma imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, oraz deklarację rozliczeniową korygującą.

Jeżeli nadpłata nie zostanie zwrócona w ciągu 30 dni, to ZUS wypłaca płatnika odsetki takie, jak od zaległości podatkowych.

Nadpłata przedawnia się po 5 latach. Termin przedawnienia liczymy w zależności od tego, kiedy powstała nadpłata:

 • jeśli po 31 grudnia 2011 roku, to od:
  • otrzymania z ZUS zawiadomienia,
  • faktycznego opłacenia składek – jeśli nie było zawiadomienia,
 • jeśli  przed 1 stycznia 2012 r. – to od 1 stycznia 2012 r.  – chyba że nadpłata przedawniła się wcześniej.

Korekta

Płatnik składek oprócz kwestii nadpłaty, musi także dopełnić w ZUS pewnych formalności. Trzeba skorygować DRA za miesiąc sierpień, gdyż składki społeczne (i FP, jeśli jest opłacany) są należne tylko za część miesiąca. Jeśli jego deklaracje kopiują się w ZUS, to za miesiąc wrzesień musi złożyć deklaracje i dopiero w październiku będzie się ona kopiować (oczywiście, jeśli nie będzie zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu