Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w większości przypadków ma możliwość wyboru formy opodatkowania. Termin na rozliczenie z US po zakończonym roku podatkowym zależy od tego, jaką formę opodatkowania wybrał. Jak będzie sytuacja wygląda, gdy przedsiębiorca rozlicza działalność według zryczałtowanego podatku?

O możliwościach wyboru, jakie ma przedsiębiorca zakładający jednoosobową działalność gospodarczą pisałam wcześniej.

Dokładnie informacje, jeśli chodzi o PIT zostały już omówione. Został zatem jeszcze do omówienia zryczałtowany podatek dochodowy – PPE.

Bardzo ważne informacje odnośnie samego zryczałtowanego podatku zawarte są w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wzory dokumentów do rozliczenia za 2016 rok określają natomiast rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wersje formularzy

Do rozliczenia za 2016 r. obowiązują formularze w następujących wersjach :

 • PIT-28 (19)
 • PIT-16A (9)
 • PIT-19A (8)
 • PIT-28/A (16)
 • PIT-28/B (14)
 • PIT-O (22)
 • PIT-D (26)

Załączniki są częścią zeznań rocznych, nigdy nie składamy ich osobno.

PPE – zeznania roczne za 2016 rok

Terminy składania PIT-ów

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do dnia 31 stycznia zobowiązani są do złożenia zeznania. Stanowi o tym art. 21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Druk jaki należy złożyć to PIT-28. Dodatkowo obowiązkowo należy złożyć załącznik PIT-28/A lub PIT-28/B.

Taki sam termin został określony dla podatników, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej. Zatem do dnia 31 stycznia obowiązani są złożyć PIT-16A. W tej deklaracji wykazywana jest składka zdrowotna zapłacona w danym roku – 9% podstawy, a także podlegająca odliczeniu – 7,75% podstawy wymiaru.

Właściwość miejscowa

Zeznanie roczne należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na :

 • miejsce zamieszkania podatnika, w przypadku rozliczania wg zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 9 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym),
 • miejsca położenia zorganizowanego zakładu, w przypadku opodatkowania działalności kartą podatkową – jeśli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności. (art. 29 ust.3 oraz ust.4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu