Potrzebna kwota wolna w podatku Belki

Piotr Juszczyk

Podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki, obowiązuje w Polsce już od 20 lat. Objęte są nim między innymi zyski od depozytów i lokat. Czy KO spełni swoje obietnice o kwocie wolnej w podatku Belki?

Czym jest i co obejmuje podatek Belki

Podatkiem Belki objęte są zyski z naszych oszczędności. Może być on naliczany na przykład z

  • lokat bankowych
  • kont oszczędnościowych
  • obligacji
  • papierów wartościowych
  • pracowniczych funduszy emerytalnych

Podatek od zysków z naszych oszczędności, podatek Belki, wynosi 19%. Co to znaczy w praktyce? Gdy zakładasz lokatę na 5%, na koniec okresu otrzymasz wpłaconą kwotę oraz zysk 5%, pomniejszony o ten właśnie podatek.

box-icon

Przykład

Wyobraź sobie, że zakładasz lokatę na trzy miesiące i wpłacasz 10 000 zł z oprocentowaniem 5%. Zysk na koniec wyniesie 125 zł. Jednak wypłacone zostanie tylko 101,25 zł, gdyż 23,75 zł zostanie pobrane w ramach podatku. Efekt? Rzeczywisty zysk to nie 5%, a 4,05%.

Inflacja a oszczędności

Obecnie inflacja jest na wysokim poziomie, a co za tym idzie, wartość naszych oszczędności topnieje. Chcąc utrzymać stan gotówki, szukamy produktów, które pozwolą ją uchronić. Przez pryzmat podatku Belki, musimy szukać produktów o oprocentowaniu wyższym niż inflacja. Dla zachowania wartości pieniądza, przy inflacji 8% musimy znaleźć produkt z oprocentowaniem bliskim 10%. I oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że jeszcze od zysku zapłacimy podatek Belki. Takie oprocentowanie dają zazwyczaj instrumenty obarczone większym ryzykiem. Trudno znaleźć bezpieczną lokatę czy też konto oszczędnościowego, które ma chociażby porównywalne oprocentowanie. 

Czy obligacje są odpowiedzią na podatek Belki?

Obligacje Skarbu Państwa są pewnym instrumentem, który ma nam zapewnić ochronę wartości pieniądza. Jednym z produktów w ramach obligacji są obligacje 6-letnie ROS dla beneficjentów 500+. W ofercie październikowej oferowane oprocentowanie wynosi w pierwszym rocznym okresie odsetkowym: 7,20% w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja. Co to oznacza?

Można to łatwo pokazać na kwocie 10 000 zł. W pierwszym roku wypracujemy zysk na poziomie 720 zł. W kolejnych latach, jeśli inflacja wyniesie 5%, a marża 1,50%, to łączny zysk będzie co roku na poziomie 6,50% liczony co roku od kwoty powiększonej o zyski.

  • W drugim roku zysk liczony od 10 720 zł wypracuje 696,80 zł 
  • W trzecim roku zysk liczony od 11 416,80 zł wypracuje 742,09 zł 
  • W czwartym roku zysk liczony od 12 158,89 zł wypracuje 790,33 zł 
  • W piątym roku zysk liczony od 12 949,22 zł wypracuje 841,70 zł 
  • W szóstym roku zysk liczony od 13 790,92 zł wypracuje 896,41 zł 

To daje łączny zysk 4 687,33 zł w ciągu 6 lat. Przed podatkiem Belki jest to prawie 47%. Przyjmując, że faktycznie inflacja w pierwszym roku wyniosłaby 7%, a w kolejnych pięciu 5%, to skumulowana inflacja za te 6 lat wyniosłaby 36,6%. Zatem obligacje chronią kapitał przed inflacją i jeszcze wypracowują 10,5% zysku przed odliczeniem podatku Belki. 

Przy wypłacie pieniędzy na koniec okresu 6-letniego, trzeba będzie zapłacić 19% podatek od kwoty 4 687,33 zł, czyli 890,59 zł. Czysty zysk wyniesie 3 796,74 zł, a więc 38%. Jak można zauważyć, podatek Belki znacznie obniża rzeczywisty zysk, ale pieniądze nie tracą na wartości

Co ważna, inwestycja nie traci na wartości przy założeniu, że inflacja będzie na poziomie 5%. Przy wzroście inflacji, marża 1,5% nie wypełni podatku Belki. 

box-icon

Przykład

Inflacja przez najbliższych 6 lat utrzymuje się na poziomie 8%. Skumulowana inflacja za ten okres wyniesie 58,7%. Zysk z obligacji przy 10 000 zł to 6 875,84 zł (68,8%), a po odjęciu podatku - 5 569 zł. (55,7%). Efekt? Oszczędności straciły wartość z powodu inflacji.

Kwota wolna przy podatku Belki

Koalicja Obywatelska w swoich obietnicach wyborczych proponuje kwotę wolną od podatku Belki w wysokości 100 000 zł. Oznaczałby to, że dopóki oszczędności nie wypracują zysku 100 000 zł w roku, nie będzie od nich pobierany podatek. Dlatego też, w mojej ocenie, ten postulat powinien być jak najszybciej wdrożony. Dzięki temu będziemy mieli lepsze narzędzia dla ochrony kapitału oraz dodatkową motywację do oszczędzania. 

Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.