Miejsce zamieszkania pracownika poza miejscem wykonywania pracy a dodatek za rozłąkę

Każdy pracownik, który uzyskuje przychód ze stosunku pracy, ma prawo do uwzględnienia w rozliczeniu wynagrodzenia kosztów uzyskania przychodu – wysokość tej kwoty wynosi 111,25 zł miesięcznie. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak zastosowanie podwyższonej kwoty w wysokości 139,06 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki muszą być wówczas spełnione.

Podstawowe koszty uzyskania przychodu

Pracownikowi uzyskującemu przychód ze stosunku pracy przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.

Standardowo miesięczna kwota wynosi 111,25 zł (nie więcej niż 1335 zł rocznie). Jeżeli istnieje równocześnie więcej niż jeden stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy lub pracy nakładczej, pracownikowi przysługuje powyższa kwota z każdego tytułu (nie więcej jednak niż 2002,05 zł rocznie).

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Istnieje wyjątek od powyższej reguły – w niektórych sytuacjach pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Dzieje się tak, kiedy miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy.

Warto zwrócić uwagę, że kluczowe jest tutaj nie miejsce zameldowania, a miejsce zamieszkania. Jeśli chodzi o zakład pracy, przyjmuje się za niego miejsce świadczenia pracy, które zapisano w umowie o pracę.

Co więcej, żeby skorzystać z podwyższonych kosztów pracownik nie może otrzymywać dodatku za rozłąkę. Musi też złożyć odpowiednie oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.

W takiej sytuacji obowiązuje kwota w wysokości 139,06 zł miesięcznie (nie więcej niż 1668,72 zł rocznie), a w przypadku więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej – 139,06 zł miesięcznie z każdego z tych stosunków, nie więcej niż 2502,56 zł rocznie.

Kwestie kadrowe

Oświadczenie pracownika o podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu służą do obniżenia podstawy opodatkowania – czyli dzięki nim pracownik płaci niższą zaliczkę na podatek dochodowy.

Podwyższone koszty można zastosować po złożeniu przez pracownika odpowiedniego oświadczenia. Musi być w nim zawarta informacja o tym, że miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem zakładu pracy, a pracownik nie dostaje z tego tytułu dodatku za rozłąkę.

Ważne jest też, by pracownik nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pracy. Jeśli jednak zwroty te podlegają opodatkowaniu jako przychód pracownika – podwyższone koszty można zastosować.

Chcesz rozliczać swoją działalność w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.