Jak zmieni się limit wartości składników majątku, których nie trzeba ewidencjonować jako środki trwałe?

Wraz z początkiem nowego roku zazwyczaj zmieniają się też przepisy. Dzisiaj kilka słów o planach związanych ze zwiększeniem limitu z 3 500 zł do 10 000 zł w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czym są środki trwałe?

Środkami trwałymi są składniki majątku spełniające wszystkie poniższe warunki:

1. Stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy.

2. Zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie.

3. W dniu przyjęcia do używania są kompletne i zdatne do użytkowania.

4. Przewidywany okres używania ich w firmie jest dłuższy niż rok.

5.  Wykorzystywane są przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Kiedy warto skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

podwyzszenie limitu wartosci poczatkowej srodkow trwalych od 2018

Wartość początkowa środków trwałych – jak jest teraz?

Zgodnie z obecnymi przepisami jeżeli wartość zakupionego majątku przekracza 3 500 zł netto dla czynnego podatnika VAT, odpowiednio 3 500 zł brutto dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT, to obowiązkowe będzie ujęcie go w ewidencji środków trwałych.

Składniki majątku o niższej wartości niż 3500 zł również można wprowadzić do ewidencji, pod warunkiem że przewidywany czas użytkowania wynosi co najmniej 12 miesięcy. Nie ma jednak takiej konieczności, osoba prowadząca działalność sama podejmuje decyzję w tym zakresie. Warto mieć na uwadze, że pomimo niższej wartości wprowadzenie telefonu, laptopa, czy innego składnika majątku o podobnym charakterze do ewidencji środków trwałych lub wyposażenia powoduje zasadność poniesionych wydatków na ich naprawę, abonament, czy internet mobilny.

Zmiana limitu dla środków trwałych od 2018 roku

Planowane zmiany dotyczą podwyższenia limitu wartości początkowej składników majątku, których przedsiębiorca nie ma obowiązku ujmować w ewidencji środków trwałych. Analogiczne ograniczenie występuje w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych. Tak jak wspominałam aktualnie ten limit wynosi 3 500 zł netto dla czynnych podatników VAT (brutto dla zwolnionych), a od 2018 roku prawdopodobnie zostanie zwiększony do 10 000 zł. Oznacza to, że jednorazowe ujęcie w kosztach będzie możliwe również w odniesieniu do droższych składników majątku.

Nowe przepisy mają zastosowanie do składników majątku przyjętych do użytkowania w działalności począwszy od 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana przepisów ma na celu zachęcenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do większych inwestycji. Wartość ta nie była aktualizowana od kilkunastu lat.

Czym różni się ulepszenie środka trwałego od kosztu bieżącego?

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.