Jaka jest stawka podatku liniowego? Kiedy można przejść na podatek liniowy z innej formy opodatkowania?

Droga do taniej i wygodnej księgowości jest prosta. Przekonaj się już dziś – wybierz inFakt!

Sposoby rozliczania

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać się z podatku dochodowego w oparciu o skalę podatkową lub podatek liniowy. Podstawową różnicę stanowi tu stawka podatku. Podatek liczony według skali wynosi w zależności od wysokości dochodu 18% lub 32%. Podatek liniowy liczony jest według stałej stawki – 19%.

Podatek liniowy jest najbardziej opłacalny dla właścicieli firm, które zarabiają ponad 100 000 PLN rocznie lub więcej jeśli dodatkowo ich współmałżonek jest bezrobotny.

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego i chcesz aby Twoje dochody były opodatkowane podatkiem liniowym możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy do właściwego Urzędu Skarbowego (w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu).

W przypadku osób kontynuujących działalność zmiany można dokonać na nowy rok podatkowy. Wystarczy do 20. stycznia złożyć do właściwego US zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania. Wybór dotyczy również lat kolejnych, chyba że podatnik dokona jego zmiany.

Podatek liniowy

Zalety podatku liniowego

Podatek liniowy płacisz według jednej stawki niezależnie od wysokości dochodu. Przekroczenie 85 528 PLN dochodu nie skutkuje opodatkowaniem stawką 32%, jak to jest w przypadku podatku rozliczanego według skali. Nie musisz pamiętać o żadnych kwotach wolnych od podatku czy progach w skali podatkowej. Od wysokości sprzedaży osiągniętej w danym roku odejmij poniesione w danym roku koszty oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Tak obliczony dochód, po zaokrągleniu do pełnej kwoty, pomnóż przez 19%. Otrzymaną w ten sposób kwotę podatku pomniejsz o sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, w części możliwej do odliczenia i zaokrąglij do pełnej kwoty. W ten sposób otrzymasz wartość należnego podatku za rok, a po odjęciu sumy wpłaconych już zaliczek otrzymasz kwotę podatku do zapłaty za dany okres rozliczeniowy.

Wybór podatku liniowego nie wyklucza możliwości uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy czy umów cywilnoprawnych, które są rozliczane przez pracodawcę lub odpowiednio zleceniodawcę według skali podatkowej obowiązującej w danym roku.

Ograniczenia podatku liniowego – rezygnacja z ulg

Rozliczając się liniowo nie możesz korzystać z ulgi podatkowej na Internet i dzieci ani kontynuować ulgi odsetkowej. Warto pamiętać, że ulgę taką może odliczyć małżonek. O tym fakcie powinny pamiętać osoby, których współmałżonek nie pracuje, jest bezrobotny, przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym. Wtedy zazwyczaj korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, co pozwoli na wspólne rozliczenie podatku.

Uwaga!

Osobom samotnie wychowującym dzieci ulga nie przysługuje.

Osoby prowadzące działalność opodatkowaną podatkiem liniowym i jednocześnie zatrudnione w innej firmie muszą składać dwie deklaracje z tytułu rozliczenia rocznego. Podatek liniowy nie może być stosowany do dochodów uzyskiwanych z tytułu kontraktów menedżerskich oraz działalności polegającej na zawieraniu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Prosto, tanio, wygodnie

Skorzystaj z księgowości dostarczanej przez InFakt. Księgowość w inFakt dostępna jest w dwóch wersjach: Księgowość Self Service czyli samodzielne prowadzenie księgowości przy użyciu w łatwej obsłudze aplikacji online w bardzo niskiej cenie 0 zł/rok oraz Księgowość All Inclusive czyli święty spokój dla Ciebie, gdyż księgowością zajmuje się biuro rachunkowe inFakt, a wystawianie faktur i wgląd we wszystkie dane masz za pomocą aplikacji online. Księgowość All Inclusive dostępna jest w atrakcyjnej cenie 189 zł/miesiąc.

Dołącz do 120 000 zadowolonych klientów inFakt!

Wypróbuj za darmo