PIT-4R to deklaracja o pobranych zaliczkach. Czy trzeba ją przesłać także pracownikowi? Kiedy składa się zerowy PIT-4R?


27 grudnia 2018 3 min. czytania

Kto i w jakim terminie zobowiązany jest do sporządzenie PIT-4R? Kto jest odbiorcą druku PIT-4R? W jakich sytuacjach sporządza się PIT-4R?

W rozliczeniu za 2017 rok obowiązuje formularz PIT-4R w wersji 6 – zgodnie z rozporządzeniem z dnia Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

PIT-4R

Zastosowanie PIT-4R

PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Formularz przygotowywany jest przez płatnika podatku np. pracodawcę. Zawarte są w nim zbiorcze informacje o podatkach odprowadzanych za pośrednictwem płatnika, czyli np. informacje o zaliczkach pracowników regulowanych przez pracodawcę.

Termin, forma i adresat

Odbiorcą dokumentu PIT-4R jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Zatem PIT-4R trafia wyłącznie do urzędu skarbowego. Informacji tej nie otrzymuje podatnik, czyli np. pracownik.

PIT-4R składa się w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników – do dnia zaprzestania tej działalności. Natomiast w przypadku płatnika, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem – do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

Jeśli chodzi o formę przekazania PIT-4R, to dokładne informacje zawarte są poniżej.

PIT-4R podatnik
 • nie otrzymuje tego dokumentu
US
 • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
 • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 31 stycznia

Forma złożenia deklaracji nie wpływa na termin przedłożenia jej do urzędu skarbowego. Obowiązuje tutaj ogólny termin czyli do dnia 31 stycznia.

Zerowy PIT-4R

Jeśli osoba prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników, ani nie podejmuje współpracy ze zleceniobiorcami, to opłaca zaliczki na podatek wyłącznie za siebie i nie składa PIT-4R.

Możemy mieć też sytuację inną, czyli mamy jakiś świadczeniobiorców i z racji tego, że ich dochody są zwolnione z opodatkowania, nie opłacamy za nich zaliczek na podatek. W takim przypadku nie składa się PIT-4R z tego względu, że nie mamy zaliczek na podatek dochodowy i nie będzie z tego tytułu także podatku.

Zdarzają się też takie sytuacje, że przedsiębiorca ma świadczeniobiorców, którym wypłaca wynagrodzenie, ale po potrąceniu kosztów i składek ZUS, nie ma do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Wówczas występuje obowiązek sporządzenie i przesłania PIT-4R, mimo iż wykazane kwoty będą zerowe.

Podsumowanie

Najważniejsze informacje odnośnie druku PIT-4R, to że :

 • składany jest wyłącznie do US właściwego dla płatnika podatku,
 • składany jest do końca stycznia (bez względu na formę dostarczania),
 • sporządzana jest jedna deklaracja PIT-4R niezależnie od liczby podatników,
 • deklaracji nie sporządzają płatnicy wpłacający zaliczki na podatek wyłącznie za siebie,
 • w PIT-4R nie uwzględnia się przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu