Czy można rozłożyć na raty niedopłatę PIT? Jak złożyć wniosek o rozłożenie podatku na raty?


14 kwietnia 2019 3 min. czytania

W ciągu roku podatkowego przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, w momencie dokonywania rozliczenia rocznego może okazać się, że zostały zapłacone dużo niższe zaliczki wówczas przedsiębiorca może starać się o odroczenie terminu płatności PIT.Przedsiębiorca ma możliwość wybrania formy opodatkowania jakiej będzie podlegał w ciągu całego roku podatkowego z określeniem okresu rozliczeniowego za które będzie wpłacał zaliczki. Na koniec roku podatkowego podatnik jest zobowiązany natomiast rozliczyć swój podatek dochodowy. Dokonując rozliczenia rocznego za 2016 rok może okazać się, że mamy wysoką kwotę niedopłaty podatku dochodowego. W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie jednorazowo zapłacić naszego zobowiązania, przedsiębiorca może ubiegać się w swoim urzędzie skarbowym o odroczenie terminu płatności PIT lub rozłożenie jej na raty.
Odroczenie terminu płatności PIT

Skąd bierze się niedopłata podatku PIT

Większość przedsiębiorców stara się sumiennie wypełniać obowiązki z rozliczaniem miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, przez co są zaskoczeni dużą dopłatą do podatku. Dodatkowo wpłacając zaliczki na podatek dochodowy są przekonani, że na koniec roku podatkowego nie powstanie żadna dopłata lub oczekują na zwrot. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że niedopłata podatku jest spowodowana różnicą pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a wpłaconymi zaliczkami na podatek w ciągu roku. Najczęściej niedopłata powstaje z powodu:

  • wykazania w spisie z natury dużej wartości towarów i materiałów handlowych
  • błędne rozliczanie lub pominięcie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych
  • brak świadomości przekroczenia progu podatkowego
  • rozliczanie w rożnych źródłach kilku kwot wolnej od podatku
  • utracenie prawa do wybranej formy opodatkowania

Odroczenie terminu płatności PIT – spłata na raty

W momencie gdy dokonamy rozliczenia rocznego z którego wynika niedopłata podatku, w kwocie której nie jesteśmy w stanie uregulować, podatnik ma możliwość wystąpienia do „swojego” urzędu skarbowego z prośbą o odroczenie terminu płatności PIT lub z prośbą o rozłożenie zobowiązania na raty. Zgodnie z Art. 67a Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacji podatkowej:

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Istotnym elementem przepisu jest zapis „w przypadku uzasadnionych ważnych interesach podatnika lub interesów publicznych”. Oznacza to, że podatnik ma prawo złożyć prośbę o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty lecz do US należy wydanie decyzji uznania lub odrzucenia wniosku. Będzie to uzależnione od dobrze uzasadnionej prośby podatnika. Należy zaznaczyć też, że US bardziej zależy na uregulowaniu zobowiązania niż na wyczekiwaniu spłaty zobowiązania. Przez co korzystniej będzie np. rozłożyć płatność na raty, niż „przesyłać” pisma ponaglające. Wniosek o odroczenie terminu płatności PIT lub o rozłożenie zobowiązania na raty należy złożyć przed upływem terminu składania zeznań rocznych. Po przekroczeniu terminu płatności niedopłata podatku PIT będzie już zaległością podatkową. Wówczas można ewentualnie składać wniosek o odroczenie terminu spłaty zobowiązania podatkowego lub rozłożenie spłaty zaległości podatkowych na raty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu