Kiedy można odliczyć VAT z kosztów, które zostały poniesione przed zarejestrowaniem działalności?


11 lipca 2018 2 min. czytania

Rozpoczynając działalność gospodarczą, osoby fizyczne dokonują zakupów np. materiałów i towarów handlowych, ponoszą koszty rozpoczęcia działalności takie jak remont lokalu, wcześniejszy zakup sprzętu, koszty przystosowania lokalu. Często dochodzi do sytuacji w, której faktura jest wystawiona na osobę prywatną. Czy przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności gospodarczej?

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem DG

Podatnik ma prawo odliczyć VAT zgodnie z ogólną zasadą wymienioną w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. W myśl zasady ogólnej, przysługuje mu prawo do odliczenia naliczonego VAT-u od dokonanych zakupów towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w deklaracji za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Natomiast w art. 86 ust. 10 pkt. 1 ustawy o VAT, usługodawca wskazał, że prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w okresie nie wcześniej niż w okresie w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. W przypadku nie rozliczenia podatku naliczonego, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia go w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Wiele zapytań nowych przedsiębiorców tyczyło się prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.
odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem DG
Dana sytuacja stała się przedmiotem rozważań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dnia 31 marca 2017 została wydana interpretacja indywidualna nr 1462-IPPP3.4512.86.2017.1.IG. w której stwierdzono, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją. pod warunkiem, że w okresie, kiedy składana jest deklaracja VAT widnieje już jako czynny podatnik VAT. Jak podkreśla Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej , z przepisów nie wynika, by posiadanie statusu podatnika VAT w momencie otrzymania faktury było warunkiem koniecznym do nabycia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W momencie otrzymania faktury podatnik nabywa więc prawdo do odliczenia podatku VAT. Natomiast aby zrealizować to uprawnienie  musi posiadać status podatnika VAT czynnego.
Podsumowując, ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności gospodarczej. O ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Natomiast aby zrealizować nabyte prawo do odliczenia podatku VAT, podatnik musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji nabytego prawa.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu