Wysokość odliczenia VAT zależna od sposobu użytkowania pojazdu w leasingu

Od początku kwietnia odliczenie VAT w leasingu samochodu osobowego rządzi się nowymi zasadami. Najistotniejszą rolę odgrywa tu sposób wykorzystania pojazdu. Jak rozliczenie VAT od leasingowanego auta wygląda w praktyce?

Korzystne rozliczenie podatkowe leasingu

Leasing to opcja nad którą szczególnie powinni się zastanowić przedsiębiorcy nie posiadający wystarczających środków na zakup samochodu. Choćby ci działający od niedawna, którzy nie mają większych szans na kredyt bankowy. Wśród ofert firm leasingowych zdarza się bowiem sporo wymagających jedynie dokumentów rejestrowych działalności, a także opłaty wstępnej. Co istotne tę opłatę można „wrzucić w koszty”. Podobnie jak raty leasingowe.

Takie udogodnienia sprawiają, że leasing postrzegany jest często jako korzystne rozwiązanie w kontekście podatków.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca marca przedsiębiorca miał prawo odliczyć 60% VAT od rat leasingowych. Z zastrzeżeniem, że całkowita suma odliczeń nie mogła być wyższa niż 6 tys zł (biorąc pod uwagę cały okres użytkowania).

VAT naliczony powyżej tej kwoty stanowił koszt uzyskania przychodu. Z kolei zakup części zamiennych oraz akcesoriów, a także serwis pozwalały na odliczenie 100% VAT. Nie było możliwe odliczenie VAT od paliwa.

To stare nieobowiązujące już zasady. Jak odliczenie VAT w leasingu przedstawia się obecnie?

Rozliczenie VAT zależne od sposobu użytkowania auta

Od 1 kwietnia 2014 r. o odliczeniu VAT od samochodu osobowego decyduje sposób w jaki przedsiębiorca wykorzystuje samochód. Dotyczy to także samochodów leasingowanych.

Jeśli auto używane jest zarówno w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i prywatnie (tzw. system mieszany) można rozliczyć 50% VAT. Nie jest tu stosowany żaden ogranicznik kwotowy.

Dotyczy to tak zakupu samochodu, jak i wydatków związanych z jego eksploatacją (np. naprawa), ale (jak na razie) nie paliwa. Możliwość odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa pojawi się dopiero 1 lipca 2015 r.

Opisane tu zasady odnoszą się również do odliczenia VAT w leasingu samochodu osobowego.

Odliczenie VAT w leasingu – kiedy możliwe 100%?

Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na wykorzystanie auta jedynie w celach firmowych to odliczenie VAT możliwe jest w pełnej wysokości. Dodatkowo trzeba spełnić dwa warunki:

  1. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT,
  2. złożyć informację o pojeździe do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Oprócz tego warto także posiadać np. regulamin wskazujący, że auto wykorzystywane jest jedynie w firmie.

Spełnienie powyższych założeń pozwala na odliczenie pełnego VAT-u od wszystkich wydatków związanych z autem. Szczegółowe informacje dotyczące odliczenia 100% VAT od samochodu można znaleźć w tym artykule.

Umowa leasingu zawarta przed 1 kwietnia – jak rozlicza się VAT?

Przedsiębiorcy którzy podpisali umowę leasingu jeszcze przed 1 kwietnia zobligowani są do przestrzegania nowych zasad. Co za tym idzie odliczenie VAT w leasingu zależy od sposobu użytkowania samochodu. Również w tym przypadku nie obowiązuje system zgodnie, z którym można odliczyć 60% VAT, maksymalnie do 6 tys.

Co więcej przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie nowych przepisów wykorzystali pulę 6 tys. zł w związku z leasingiem mogą odliczać VAT w dalszym ciągu. Dzieje się tak dlatego, że nie obowiązują już żadne limity kwotowe.