Odliczenie VAT bez adnotacji VAT-1

Przedsiębiorca, który uzyska odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym ma prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Jak w praktyce wygląda odliczenie VAT od faktur związanych z eksploatacją pojazdu przed uzyskaniem wpisu VAT-1

  • Adnotacja VAT-1 potwierdza spełnienie wymogów do skorzystania z prawa do odliczenia 100 % VAT
  • Otrzymanie adnotacji VAT-1 nie daje prawa do odliczenia VAT w wysokości 100% za okresy wcześniejsze z wyjątkiem gdy Adnotacja jest wydana w terminie złożenia deklaracji za dany okres.

Odliczenie VAT od pojazdów

Wykorzystując pojazdy w działalności gospodarczej, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% lub 100%. Prawo do odliczenia VAT jest uzależnione od sposobu ich wykorzystywania oraz konstrukcji pojazdu. Najczęściej przedsiębiorca wykorzystuje pojazd osobowy w dysponowaniu mieszanym. Oznacza to, że pojazd jest użytkowany na cele prowadzonej działalności oraz dla celów prywatnych przedsiębiorcy. W takim przypadku przedsiębiorca może skorzystać z prawa do odliczenia 50% VAT od faktur związanych z jego eksploatacją.

Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje samochody ciężarowe lub samochody o konstrukcji, która umożliwia wykorzystywanie ich jedynie na cele działalności gospodarczej, wówczas ma prawo do odliczenia 100% VAT. Zgodnie z ustawą o VAT pojazdy możemy uznać za wykorzystywane jedynie na cele działalności gospodarczej, jeżeli:

  • pojazdy wykorzystywane są z zastosowaniem, ustalonych przez przedsiębiorce zasad ich używania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, która wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub
  • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotna.

VAT-1

Dla pojazdów posiadających adnotację w dowodzie rejestracyjnym VAT-1 nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Adnotacja jest potwierdzeniem, że konstrukcja pojazdu wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Takimi samochodami są na przykład samochody inne niż osobowe mające jeden rząd siedzeń z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków. Adnotacji dokonuje stacja kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego. Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że ustawa o VAT nie reguluje terminu do wykonania badania technicznego. Jednak adnotacja potwierdza prawo do skorzystania z odliczenia VAT w pełnej wysokości.

Ponadto orzecznictwo w zakresie posiadania adnotacji, jednoznacznie wskazuje, że posiadanie adnotacji wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Odliczenie VAT bez adnotacji VAT-1

Odliczenie VAT bez adnotacji VAT-1

W praktyce może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca zakupi pojazd na przykład w styczniu, natomiast adnotację  uzyska w lutym. Czy w takim przypadku przysługuje mu prawo odliczenie VAT w pełnej wysokości? Jak będzie wyglądało odliczenie VAT za okres bez adnotacji VAT-1?

Zgodnie z orzecznictwem za okres, w którym pojazd nie posiada adnotacji VAT-1, przedsiębiorca może odliczyć 50% VAT. Wiąże się to z niespełnieniem wymagań dla pojazdów samochodowych. Odliczenie 100% będzie mu przysługiwało dopiero za okres, w którym adnotacja została wpisana w dowodzie rejestracyjnym.

Od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli przedsiębiorca uzyska adnotację VAT-1 w terminie złożenia deklaracji za okres, w którym nabyto pojazd, wówczas ma prawo odliczyć VAT w pełnej wysokości.

Przykład 1

Przedsiębiorca zakupił pojazd typu VAN 10 stycznia 2019 roku. 15 lutego uzyskał adnotację VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym a deklarację za styczeń złożył 25 lutego. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT w pełnej wysokości od faktur otrzymanych w styczniu związanych z eksploatacją pojazdu.