Od lipca 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku dla darowizn i spadków

Piotr Juszczyk

Od 1 lipca 2023 r. znacząco wzrosną kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Nowe wartości uchwalone przez sejm będą nawet kilkukrotnie wyższe niż dotychczas. W przepisach określono też limity kwot, od których trzeba zapłacić podatek przy darowiznach od kilku osób. 

Wysokość kwoty wolnej kilkukrotnie wyższa

box-icon

Warto wiedzieć

26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Na jej podstawie od lipca 2023 r. znacznie wzrosną kwoty wolne od podatku.

Obecnie w przypadku darowizn i spadków obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe, które obejmują różne kategorie osób i w których różne są kwoty wolne od podatku.

  1. W pierwszej grupie jest najbliższa rodzina: rodzice i dzieci. Darowizny w tej grupie są zwolnione z opodatkowania. Trzeba natomiast w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy zgłosić do urzędu skarbowego otrzymanie każdej darowizny, której wartość przekracza 10 434 zł. Według uchwalonej ustawy kwota ta ma zostać podniesiona niemal czterokrotnie – do 36 120 zł.
  1. W drugiej grupie podatkowej, która obejmuje dalszą rodzinę, jak np. wujków czy ciocie, wartość darowizny zwolnionej z podatku wynosi 7 276 zł. Nowa kwota proponowana w ustawie to 27 090 zł
  2. W trzeciej grupie znajdują się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy. Kwota wolna w ich przypadku wynosi obecnie 4 902 zł. Według ustawy po zmianach ma to być 18 060 zł

Wprowadzenie limitu kwot przy darowiznach od kilku osób 

Jednocześnie sejm oprócz zwiększania kwot wolnych od jednej osoby, przyjął nowe ograniczenie kwoty przychodu przy darowiznach od wielu osób. Obecnie nie ma żadnego limitu. Podatnicy mogą otrzymywać darowizny od nawet kilkuset osób. Jednak jeśli od pojedynczej osoby jej wartość nie przekracza określonego progu w grupie, to nie powstaje też obowiązek podatkowy.

Zgodnie z ustawą nowe limity kwot przy darowiznach od kilku osób otrzymanych w ciągu 5 lat mają wynieść, dla:

  • I grupy – 108 360 zł
  • II grupy – 81 270 zł;
  • III grupy – 54 180 zł

Przykład

Jeśli w ciągu 5 lat otrzymam po 30 000 zł od mamy, taty, babci i dziadka, to nie mam obowiązku zgłaszania indywidualnych darowizn. Jednak sumując te kwoty, przekroczę limit dla I grupy, gdyż suma darowizn wyniesie 120 000 zł. Dla porównania na podstawie przepisów obowiązujących obecnie mogłem w ciągu 5 lat otrzymywać od najbliższych darowizny do kwoty 10 434 zł od pojedynczej osoby i nie obowiązywał mnie żaden limit dla sumy darowizn od tych osób. 

Opodatkowanie darowizn od wielu osób

W przypadku I grupy podatkowej co do zasady podatek nie wystąpi. Warunkiem jest zgłoszenie darowizny przekraczającej ponad limit w ciągu 5 lat. Odmiennym problem przy tak skonstruowanych przepisach jest wystąpienie obowiązku podatkowego przy np. tzw. zbiórkach. Obecnie darowizny do wartości 4902 zł od jednej osoby nie podlegają opodatkowaniu. Niezależnie od tego ilu było darczyńców. Po zmianach może się okazać, że takie zbiórki, gdy łączna kwota przekroczy 54180 zł będą podlegały opodatkowaniu

Ustawa trafi teraz do Senatu, w którym już zapowiedziano, że nastąpi wykreślenie limitów dla wielu osób. O otatecznym kształcie ustawy poinformujemy.