Obowiązkowy KSeF od 2026 roku

Piotr Juszczyk

Podczas briefingu prasowego z 26 kwietnia 2024 r. Minister Finansów Andrzej Domański przekazał, że obowiązkowy KSeF wejdzie w życie w dwóch terminach w 2026 roku.  

Nowy termin KSeF

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obowiązek wystawiania i odbierania faktur przez Krajowy System e-Faktur nie wejdzie w życie w 2024 r. Wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkowym KSeF 1 kwietnia 2026 r. Dwa miesiące wcześniej, tj. od 1 lutego obligatoryjnie KSeF zostaną objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w 2025 r. przekroczy 200 mln zł.  

Oznacza to, że przedsiębiorcy otrzymali dodatkowy czas na przygotowanie się do KSeF i odpowiednie wdrożenie do systemu. 

KSeF to cyfrowa rewolucja w fakturowaniu – papier trafi do lamusa, a elektroniczne faktury będą gromadzone w jednym systemie. Nie będzie potrzeby pobierania i wysyłania plików do kontrahenta e-mailowo. E-faktury będą w KSeF wystawiane, przechowywane, przekazywane i odbierane. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mieć pewność, że faktura zawsze trafi do kontrahenta, nie będzie ryzyka zgubienia czy zniszczenia papierowego dokumentu. 

Co nowego w KSeF?

Najważniejsza zmiana to nowe daty wejścia obowiązkowego KSeF: 

  • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców z przychodami za 2025 r. 200 mln zł, 
  • 1 kwietnia 2026 r. dla wszystkich przedsiębiorców. 

Czego jeszcze możemy się spodziewać? Przede wszystkim przepisów przejściowych, które w określonych terminach będą zwalniać z niektórych obowiązków. Przygotowany projekt zmian nie wskazuje na konkretne terminy. Po ich ujawnieniu zaktualizujemy nasz wpis. Czego możemy się spodziewać w okresie przejściowym? Przede wszystkim:

  • możliwości wysłania faktury do systemu następnego dnia roboczego po jej wystawieniu;
  • możliwość wystawienia faktury poza KSeF, o ile wartość faktury nie przekroczy 450 zł i łączna sprzedaż 10000 zł w okresie przejściowym;
  • odroczenie kar za niewystawienie faktury zgodnej ze schematem i poza KSeF;
  • brak obowiązku umieszczania w tytule przelewu 35-znakowego nr KSeF. 

Wszystkie te rozwiązania będą czasowe, ale dzięki nim przedsiębiorcy łagodniej wdrożą się w KSeF. 

Projekt przepisów zakłada również brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów faktur bez NIP wystawionych poza KSeF.  

Co dalej?

Przesunięcie terminu oraz pozostałe zmiany muszą jeszcze przejść cały proces legislacyjny. W pierwszej kolejności przepisy trafią do Sejmu, później do Senatu, a na końcu muszą zostać podpisane przez prezydenta. Procedura powinna zakończyć się do końca czerwca, bo w obowiązujących przepisach datą wejścia KSeF wciąż jest dla podatników VAT 1.07.2024 r., a pozostałych przedsiębiorców 1.01.2025 r. 

W razie problemów z dotrzymaniem terminu, w mojej ocenie, Minister Finansów w drodze rozporządzenia może wyłączyć wszystkich przedsiębiorców z obowiązkowego KSeF ze względu na brak gotowości systemu. 

KSeF w inFakcie

W inFakcie już dziś możesz przygotować się do nadchodzących zmian, integrując swoje konto inFakt z Krajowym Systemem e-Faktur. Prościej się nie da – sprawdź! 

Testuję KSeF w inFakcie