Jakie są progi zgłoszeń do INTRASTAT? Gdzie jest logowanie do tego systemu?


28 lutego 2018 2 min. czytania

Dokonując obrotów towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przedsiębiorca może być zobowiązany do rejestracji w systemie INTRASTAT. Czym jest i kogo dotyczy obowiązek rejestracji do systemu INTRASTAT?
INTRASTAT

Czym jest INTRASTAT?

INTRASTAT to system umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji na temat obrotów towarami pomiędzy państwami wspólnoty UE. Oddzielnie rejestruje się transakcje dotyczące przywozach i wywozach towarów w obrocie między krajami członkowskimi UE. Urzędem właściwym w sprawie zgłoszeń INTRASTAT oraz w zakresie upomnień, wezwań i postępowania w sprawach kar jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. W praktyce towary przewożone np. z Hiszpani do Polski podlegają rejestracji w systemie INTRASTAT zarówno w Hiszpani i w Polsce.
W celu ograniczenia obowiązku sprawozdawczego spoczywającego na przedsiębiorcach, zgłoszeniu nie podlega obrót towarami wyłączonymi z obowiązku sprawozdawczego na podstawie przepisów wspólnotowych i krajowych. Przedsiębiorstwa, które nie osiągnęły określonego przepisami prawa poziomu podstawowego progu statystycznego, ustalanego na dany rok kalendarzowy nie mają obowiązku rejestrowania danych transakcji. Dla transakcji przywozu oraz wywozu ustalane są odrębne progi ogłaszane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej. Wartość progów statystycznych narok  2018 ustalony dla podmiotów realizujących obroty z krajami UE wynosi:

 • próg podstawowy:
  – dla przywozu 3.000.000 zł
  – dla wywozu 2.000.000 zł
 • próg szczegółowy:
  – dla przywozu 50.000.000 zł
  – dla wywozu 93.000.000 zł

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do składania deklaracji:

 • jeżeli wartość dokonanych transakcji przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok  progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;
 • wartość dokonanych transakcji przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w bieżącym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zgłoszenia oraz złożenia deklaracji w systemie za okres, w którym przekroczono określony próg dla przywozu lub wywozu.

Za okres sprawozdawczy uważa się miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie zostały wywiezione lub przywiezione na terytorium statystyczne państwa członkowskiego. Zgłoszenia statystycznego należy dokonać do 10 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu sprawozdawczy.
W Polsce od 2016 roku zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem systemu e-INTRASTAT i jest dostępna dla przedsiębiorców posiadających dostęp do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) zamieszczonego na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu