Kiedy należy wystawić fakturę korygującą? Jak wygląda korekta paragonu fiskalnego?

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej oraz czy przyczyny korekty mają wpływ na sposób jej rozliczenia? Zapraszam do artykułu.

 • W przypadku transakcji udokumentowanych fakturą gdy w wyniku zdarzeń gospodarczych zmienia się podstawa opodatkowania, przedsiębiorca powinien dokonać korekty faktury
 • Przy sprzedaży udokumentowanej paragonem, korekty dokonuje się poprzez uwzględnienia paragonu w odpowiedniej ewidencji

Obowiązek wystawienia korekty

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że obowiązek wystawienia faktury będzie uzależniony od sposobu udokumentowania transakcji. Co do ogólnej zasady przedsiębiorca wystawia fakturę korygującą, jeżeli po wystawieniu faktury:

 • udzielił obniżek ceny w formie rabatu, opustów i obniżek cen;
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty;
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury.

Dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 • wartość zwróconych towarów i opakowań;
 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Oznacza to, że w przypadku wymienionych powyżej czynności przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury, dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania.

Obowiązek wystawienia korekty

Korekta paragonu

Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej, wówczas potwierdzeniem zdarzenia gospodarczego jest paragon fiskalny. Korekty dokonuje się stosując przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Korekty do paragonów należy ująć w oddzielnej odrębnej ewidencji na podstawie. Oznacza to, że do wystawionego paragonu, przedsiębiorca nie wystawia faktury korygującej.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Obowiązek wystawienia korekty

Wystawienie faktury korygującej jest przywilejem, z którego może skorzystać przedsiębiorca?

Prawidłowo ! Błędnie

W celu skorygowania paragonu można skorzystać z faktury korygującej?

Prawidłowo ! Błędnie

Pod korektę faktury należy podpiąć wystawiony paragon fiskalny?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu