Kiedy trzeba zapłacić VAT przy sprzedaży firmowego pojazdu? Przykłady z wyjaśnieniem

Aneta Socha-Jaworska

Przedsiębiorcy często pytają, jak uniknąć zapłaty podatku przy sprzedaży pojazdu. O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca sprzedający samochód? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba dokładnie przeanalizować sytuację podatnika.

 • Sprzedając pojazd jako składnik majątku firmowego, trzeba wykazać przychód.
 • Czynny podatnik VAT nalicza VAT przy sprzedaży pojazdu.
 • Po wycofaniu pojazdu z majątku firmowego do prywatnego, można go sprzedaż bez konieczności wykazywania go w PIT po okresie 6 lat.

Analizując sytuację przedsiębiorców – podatników podzielę na początek pod względem VAT-u. Jak wskazują przepisy, możemy mieć do czynienia z czynnym podatnikiem VAT i zwolnionym.

Podatnik zwolniony z VAT

Przedsiębiorca, który nie jest VAT-owcem od dokonanych zakupów nie odlicza VAT-u, tylko wydatki księguje w kwocie brutto. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu pojazdu. Pojazd zakupiony na firmę rozliczany jest w kwocie brutto, zatem tematem VAT-u się tutaj nie zajmujemy.

Często zwłaszcza na początku prowadzenia działalności przedsiębiorcy decydują się na przekazanie pojazdu z majątku prywatnego do firmowego. Kwota zakupu pojazdu lub wycena (jeśli nie ma dowodu zakupu) jest podstawą rozliczania takiego kosztu. Tutaj także nie ma mowy o odliczaniu VAT-u.

Niezależnie od tego, czy pojazd zostanie kupiony na firmę, czy przekazany do majątku firmowego, jeśli przedsiębiorca będzie sprzedawał go jako składnik majątku firmy, to będzie musiał wykazać przychód z działalności i może wystąpić podatek. Piszę o tym, że może bo to dokładnie będzie zależeć od kwoty sprzedaży, a także od kosztów jakie są wygenerowane w działalności.

Jest jeszcze inna możliwość, a mianowicie wycofanie pojazdu z majątku firmowego do prywatnego. Podatnik zwolniony z VAT, VAT-u od pojazdu nie odliczył, a zatem w momencie przekazania go nie nalicza. Co więcej, jeśli pojazd zostanie sprzedany po 6 latach licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, to nie wykazujemy przychodu, czyli nie ma także podatku. Stanowi o tym art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT.

Przykład 1

Pani Anna dokonała zakupu pojazdu do działalności w lutym 2013 rok. W grudniu 2015 r. przekazała pojazd z majątku firmowego do prywatnego. W 2018 r. pojazd zostaje sprzedany.

 • Przekazanie nie rodzi żadnych obowiązków po stronie przedsiębiorcy, nie musi on płacić żadnego podatku.
 • Od momentu przekazania, do chwili sprzedaży nie minęło 6 lat, zatem Pani Anna musi wykazać przychód z tytułu sprzedania samochodu, jako przychód z działalności. Sprzedaż zostanie opodatkowana według stawki właściwej dla formy opodatkowania działalności Pani Anny.

przedsiębiorca sprzedający samochód

Czynny podatnik VAT

Czynny podatnik VAT może dokonać zakupu pojazdu z odliczeniem VAT-u i wówczas posiada fakturę. Może być też sytuacja taka, że nabędzie pojazd bez odliczenie VAT-u np. na podstawie umowy kupna, czy faktury VAT marża, albo przekaże pojazd z majątku prywatnego do firmowego. Oznacza to, że sprowadza nam to sytuację podatnika do dwóch możliwych przypadków:

 • odliczył VAT, przy nabyciu,
 • nie odliczył VAT-u przy wprowadzaniu pojazdu do majątku firmy.

Zajmijmy się najpierw sytuacją, gdy przy nabyciu odliczono VAT. W momencie sprzedaży czynny podatnik VAT, może:

 • sprzedać pojazd, jako składnik majątku firmy – naliczyć VAT, wykazać przychód z działalności i go opodatkować,
 • wycofać pojazd z majątku firmy do prywatnego – przy przekazaniu musi naliczyć VAT i dodatkowo jeśli sprzedaż będzie przed upływem 6 lat od wycofania, to musi wykazać przychód z działalności.

Druga możliwość, to gdy pojazd jest w majątku ale nie został przy nabyciu odliczony VAT. W tej sytuacji jest opcja uniknięcie podatków w sytuacji sprzedaży. Aby tak się stało, przedsiębiorca musi:

 • przekazać pojazd z majątku firmowego do prywatnego – nie będzie naliczenia VAT-u, bo przy nabyciu nie było prawa do odliczenia,
 • sprzedać pojazd po 6 lata od wycofania z działalności (sprzedaż przed upływem 6 lat, rodzi obowiązek wykazania przychodu z działalności gospodarczej i może wystąpić podatek do zapłaty).

Uwaga

Jeśli przedsiębiorca nie odliczył VAT-u od zakupu pojazdu, ale w trakcie użytkowania pojazdu w firmie dokonał nabyć części składowych pojazdu np. silnika od której odliczył VAT, to w momencie przekazania z majątku firmy do prywatnego musi od tej części naliczyć VAT.