Nowy limit odliczenia składki zdrowotnej na podatku liniowym w 2023 r.

Piotr Juszczyk

Podatnicy rozliczający się metodą liniową mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną. Odliczenie to jest możliwe do pewnego limitu w 2023 r. będzie to 10 200 zł. 

Wysokość składki zdrowotnej na podatku liniowym

Osoby rozliczające się podatkiem liniowym płacą miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu

Podstawę składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o koszty i ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów.

Rok składkowy rozpoczyna się miesiąc później niż rok kalendarzowy. Twa od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierzemy pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że dochód ze stycznia stanowi podstawę składki za luty, a grudniowy składki za styczeń. 

Limit odliczenia składki zdrowotnej 2023

Od 1 lipca 2022 r. podatnicy rozliczający się liniowo mogą odliczyć składkę zdrowotną na dwa sposoby:

  • zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu,
  • odliczyć ją od podstawy opodatkowania.

Obowiązuje tu jednak limit kwotowy. 

box-icon

Limit 2023

Limit zaliczenia w koszty uzyskania przychodu lub odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 roku wynosi 10 200 zł. 

Limit ten został podniesiony o 1500 zł względem 2022 roku – w ubiegłym roku wynosił 8700 zł. 

Z uwagi na zapisy dotyczące ustalenia podstawy składki zdrowotnej (przypomnienie: dochód = przychody minus koszty uzyskania przychodu oraz zapłacone składki społeczne ZUS), warto wybrać to pierwsze rozwiązanie. 

Jeśli zaliczymy składkę zdrowotną do kosztów, jej wysokość do określonego limitu obniży również samą podstawę jej wyliczenia.

Natomiast w drugim przypadku składka zdrowotna nie obniży podstawy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Na podatku liniowym składka zdrowotna obniży… składkę zdrowotną. Jak ją najkorzystniej odliczyć?

W związku z tym zaliczka na podatek przy pełnym odliczeniu zmniejszy się o 1938 zł, a składka zdrowotna o 499,80 zł. Zaliczając do kosztów uzyskania przychodu 10 200 zł, podatnik liniowy obniży obciążenia o prawie 2438 zł.

Minimalna składka zdrowotna w 2023 r.

Składka zdrowotna dla podatku liniowego nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2023 r. minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień składkowy wynosić będzie 3490 zł. 

W konsekwencji minimalna składka dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego wynosić będzie 314,10 zł (3490 x 9%).  Oznacza to, że dopiero po osiągnięciu przeważającego dochodu 6410,11 zł zapłacisz składkę w wysokości 4,9%. Poniżej tej wartości Twoja składka będzie taka sama, tj. 314,10 zł.