Nowe wzory dokumentów PIT-2, PIT-2A, PIT-3


3 stycznia 2017 3 min. czytania

Od stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa kwota wolna oraz zróżnicowana kwota zmniejszająca podatek oraz uległ modyfikacji sposób jej wyliczania. Oznacza to, że konieczne jest też wprowadzanie zmian we wzorach oświadczeń obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

O podwyższeniu i sposobie obliczania kwoty zmniejszającej podatek pisałam już wcześniej. Teraz pojawił się projekt rozporządzenia określający wzory dokumentów, które uwzględniają te zmiany. W tym artykule skupię się na drukach, które zostały wymienione w tytule publikacji.

PIT-2

PIT-2(5) jest to oświadczenie pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik powinien złożyć ten druk pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej określony sposób.

PIT-2 (4) obowiązujący w 2016 roku

  PIT-2 (5) prawdopodobnie druk na 2017 rok
1 2
3

W obu przypadkach chodzi o 1/12 z 556,02 zł, czyli 46,33 zł.

PIT-2A

PIT-2A(5) jest to oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych :

  • osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy,
  • osoby otrzymującej stypendium,
  • osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę,
  • osoby otrzymującej świadczenia integracyjne.

Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać takie dochody.

PIT-2A (4) obowiązujący w 2016 roku

PIT-2A (5) prawdopodobnie druk na 2017 rok

 4  5
6

W obu przypadkach chodzi o 1/12 z 556,02 zł, czyli 46,33 zł.

PIT-3

PIT-3(5) jest to oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oświadczenie należy złożyć organowi rentowemu łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków. Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie zmniejsza zaliczki o kwotę zmniejszająca podatek.

PIT-3 (4) obowiązujący w 2016 roku

PIT-3 (5) prawdopodobnie druk na 2017 rok

 7  8
9

W obu przypadkach chodzi o 1/12 z 556,02 zł, czyli 46,33 zł.

Podsumowanie – aktualizacja druków spowodowana jest tylko tym, że należy na nich odnieść się do zmienionego przepisu i wskazać na odliczenie 1/12 z 556,02 zł przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie prawidłowego obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników począwszy od 1 stycznia 2017 roku. Chodzi o to, aby nie było wątpliwości od jakiej kwoty płatnik ma liczyć 1/12 przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, że jeśli podatnik nie złoży płatnikowi oświadczenia należy wyliczać zaliczki na podatek bez uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek.

Zastosowanie rozporządzenia

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia wzory dokumentów miałyby obowiązywać od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 rok. Ponadto nie będzie trzeba składać nowych oświadczeń, gdy przed dniem wejście w życie rozporządzenia, oświadczenie zostanie złożone na dotychczasowym druku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu