Jakie kompetencje ma pełnomocnik ogólny przedsiębiorcy? Kto może nim zostać?

Od 1 lipca 2016 roku przedsiębiorca będzie mógł ustanowić tzw. pełnomocnika ogólnego, który będzie reprezentował go przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach podatkowych. Co daje ustanowienie takiego pełnomocnika i czy warto to robić? Sprawdź, czy nowe pełnomocnictwo znacząco wpływa na życie polskiego przedsiębiorcy.

Po co przedsiębiorcy pełnomocnik?

Siłą rzeczy w jednoosobowej firmie przedsiębiorca większość rzeczy załatwia sam. Czasami jednak warto rozważyć ustanowienie pełnomocnika, który załatwi choć część spraw w naszym imieniu.

Takie rozwiązanie może być korzystne w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych (choroba, szpital), które mogą uniemożliwić normalne funkcjonowanie przedsiębiorcy.

Pełnomocnika można ustanowić także bez wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, po to, by po prostu wspomógł nas w załatwianiu papierkowych i urzędowych spraw. W rezultacie przedsiębiorca może się skupić na klientach i prowadzeniu biznesu.

Obecnie przedsiębiorca ma możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego do tzw. czynności zwykłego zarządu, czyli m.in. do załatwiania spraw w urzędach (np. zarejestrowania samochodu w urzędzie komunikacji, załatwienia spraw lokalowych, itp.).

Również ZUS dysponuje odpowiednim drukiem (ZUS-PEL), na którym można ustanowić pełnomocnika do załatwiania różnego rodzaju czynności.

Do tej pory ustanowienie pełnomocnika ogólnego nie było natomiast możliwe w zakresie spraw podatkowych.

Nowe pełnomocnictwo podatkowe ogólne – co umożliwia…

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Co to oznacza? Do tej pory zakończenie jednej sprawy czy czynności przed organem podatkowym zazwyczaj oznaczało wygaśnięcie pełnomocnictwa i konieczność sporządzania kolejnego na potrzeby nowych spraw.

Po 1 lipca wystarczające będzie sporządzenie jednego pełnomocnictwa ogólnego, które będzie upoważniało daną osobę do reprezentowania przedsiębiorcy przed różnymi organami podatkowymi – urzędem skarbowym, urzędem kontroli skarbowej, itp. – oraz w zakresie różnych podatków.

Pełnomocnik ogólny będzie mógł więc m.in. otrzymywać na swój adres zawiadomienia o kontroli podatkowej przedsiębiorcy oraz reprezentować go we wszystkich czynnościach związanych z kontrolą, odpowiadać na wszelką korespondencję podatkową, a nawet wystąpić w imieniu podatnika o wydanie interpretacji podatkowej.

Co ważne – pełnomocnictwo ogólne jest zwolnione z opłaty skarbowej!

Podpisanie pełnomocnictwa księgowego

… i jak je ustanowić

Nowe pełnomocnictwo ogólne ma być z założenia rozwiązaniem przyjaznym i ułatwiającym życie przedsiębiorcom.

Pełnomocnictwo będzie można składać w formie elektronicznej bezpośrednio do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych lub do CEIDG.

Dla ułatwienia MF przygotowało 2 wzory:

  • wzór zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1),
  • wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Pełnomocnictwo ogólne będzie można ustanowić niejako „na wszelki wypadek”, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa albo też już po rozpoczęciu konkretnej procedury.

Kto może być pełnomocnikiem przedsiębiorcy?

W praktyce przedsiębiorcy najczęściej będą upoważniać do działania w ich imieniu księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych lub radców prawnych.

Jeżeli pełnomocnikiem będzie biuro księgowe, wszelka korespondencja podatkowa i kontakty z organami podatkowymi zostaną całkowicie przejęte przez księgowego, a przedsiębiorca będzie jedynie powiadamiany o istotnych dla niego sprawach podatkowych.

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełnomocników do spraw podatkowych ustanowić kilku – jeden np. będzie zajmować się postępowaniami dotyczącymi VAT, a inny PIT.

Co istotne, pełnomocnikiem wcale nie musi być specjalista, do załatwiania spraw podatkowych można upoważnić małżonka lub innego członka rodzina albo np. współpracownika.

Na koniec istotny wyjątek. Pełnomocnictwo ogólne nie będzie obejmowało upoważnienia do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu przedsiębiorcy.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji to osobny dokument, który należy złożyć do konkretnego organu podatkowego dla podatku, którego deklaracji dotyczy.

Kto podpisuje deklarację podatkową?

Chcesz wybrać księgowego w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.