Jak przedsiębiorca może uczynić księgowego swoim pełnomocnikiem? Jakie czynności za przedsiębiorcę może wykonać pełnomocnik?

Podpis złożony na deklaracji podatkowej stanowi potwierdzenie autentyczności zawartych w niej danych. Dlatego niepodpisany dokument traktowany jest jak niezłożony. Nie zawsze musimy własnoręcznie podpisywać deklaracje – poznaj alternatywne rozwiązania.

Podpis gwarancją autentyczności danych

Warunkiem przyjęcia deklaracji podatkowej przez urząd skarbowy jest podpisanie jej w prawidłowy sposób i – przede wszystkim – przez odpowiednią osobę.

W przypadku osób fizycznych wystarczy ich własny podpis; osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na deklaracji muszą posiadać podpisy osób, które są upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Deklaracje składane w formie papierowej i własnoręcznie podpisywane pozwalają na identyfikację podpisującej się osoby, jeżeli pojawi się konieczność jej weryfikacji. Jest to możliwe np. dzięki graficznej ekspertyzie.

Podpis na deklaracji powinien składać się z imienia i nazwiska; zabronione są parafki, inicjały i inne nieczytelne znaki. Pamiętajmy o tym, by do podpisywania ważnych dokumentów używać zawsze takiego samego podpisu.

Księgowy podpisuje za przedsiębiorcę

Podpis pełnomocnika jest konieczny do ważności dokumentu

Obecnie na porządku dziennym jest, że deklarację za podatnika podpisuje pełnomocnik. Bardzo często jest to księgowa lub inna osoba związana z prowadzeniem księgowości firmy, choć pełnomocnikiem można uczynić również współpracownika bądź członka rodziny.

Dzięki temu przedsiębiorca nie musi skupiać się na kwestiach podatkowych, nie będzie też problemem, jeśli wyjedzie służbowo i np. zapomni o podpisaniu dokumentu.

Pełnomocnictwo do podpisywania i składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika powinno zawierać informacje odnośnie czynności, których dotyczy.

W przypadku deklaracji składanych elektronicznie przez pełnomocnika przedsiębiorca wypełnia dokument UPL-1.

Deklaracja niepodpisana jest traktowana jako deklaracja niezłożona. Może się więc wiązać z sankcjami w postaci kary za niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy. Pomocą będzie tutaj złożenie czynnego żalu.

Czynny żal chroni przed mandatem

Jak przygotować czynny żal?

Chcesz rozliczać podatki w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw testową e-fakturę w inFakcie online lub w aplikacji inFakt na smartfon. Zajmie Ci to minutę.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – dopasujemy księgową lub księgowego do potrzeb Twojej firmy.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.