Jaką stawkę wypadkową stosujemy do wynagrodzenia wypłacanego z przesunięciem?


6 kwietnia 2018 3 min. czytania

Od kiedy obowiązuje nowa stawka procentowa składki wypadkowej? Jaką stawkę wypadkową stosujemy do wynagrodzenia wypłacanego z przesunięciem?

Wypłata wynagrodzenia

Przepisy określają, że wynagrodzenie pracownika jest chronione. Pierwsza kwestia, to pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Kolejna to wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

To są najważniejsze kwestie, które są związane z wynagrodzeniem i terminem jego wypłacenia. Ogólnie w praktyce wynagrodzenia są wypłacane do ostatniego dnia danego miesiąc lub do 10. dnia kolejnego miesiąc po miesiącu osiągnięcia dochodu.

Jaką stawkę wypadkową stosujemy do wynagrodzenia wypłacanego z przesunięciem

Nowa stawka wypadkowa, a wynagrodzenie z przesunięciem

Przy okazji pojawienia się nowe stawki składki wypadkowej, pojawiły się pytania – w jakiej wysokości pobierać składkę wypadkową, gdy np. wynagrodzenie za marzec jest wypłacane do 10. kwietnia. Istotne informacje przedstawię w poniższych przykładach.

Przykład 1 – Pracownik otrzymuje wynagrodzenie płatne na koniec miesiąca. Wynagrodzenie za marzec jest płatne do końca marca, a co za tym idzie składka wypadkowa obowiązuje w wysokości 1,80%. Składki oraz deklaracje należy dostarczyć do ZUS do dnia 15. kwietnia 2018 r. 

Przykład 2 – Pracownik otrzymuje wynagrodzenie płatne do 10. kolejnego miesiąca. Wynagrodzenie za marzec jest płatne do 10 kwietnia, a co za tym idzie jeśli zostanie opłacone w kwietniu, to składka wypadkowa obowiązuje w wysokości 1,67%. Składki oraz deklaracje należy dostarczyć do ZUS do dnia 15. maja 2018 r. 

Nową wysokość składki wypadkowej należy zastosować do podstawy wymiaru wykazywanej w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień czyli od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu, choćby były należne za marzec, czy wcześniejsze miesiące.

Umowy cywilno-prawne, a nowa składka wypadkowa

Jeśli chodzi o umowy cywilno-prawne np. zlecenie i wynagrodzenie za nie wypłacane w kwietniu, to do niego stosujemy nową stawkę składki wypadkowej. Duże znaczenie będzie miało uregulowanie, które wskazuje na to, że w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Dodatkowo w odniesieniu do 2018 roku zleceniobiorców obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł brutto.

Przykład 3 – Zleceniobiorca zawarł umowę zlecenie od 1 lutego 2018 roku do 10 kwietnia, wynagrodzenie ma zostać wypłacone do 15 kwietnia. W lutym zleceniodawca musi wypłacić przynajmniej wynagrodzenie w wysokości równej iloczynowi liczby godzin i stawki 13,70 zł brutto. Podobnie wygląda sytuacja w marcu. W obu tych miesiącach składka wypadkowa potrącana jest w wysokości 1,80% podstawy wymiaru. Natomiast pozostała część wynagrodzenie, wypłacona zostanie w kwietniu i od niej opłacana będzie składka wypadkowa w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.

Jeśli chodzi o umowy o dzieło, to z tego tytułu nie opłaca się składek społecznych, w tym składki wypadkowej. Wyjątek w tym zakresie stanowi sytuacja, gdy umowa o dzieło zostanie podpisana z własnym pracownikiem, ale wówczas wynagrodzenie z umowy o dzieło traktowane jest jak wynagrodzenie pracownika i rozliczane na tych zasadach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu