Czy jest obowiązek wpisywania NIP nabywcy na paragonie? Do jakiej kwoty paragon jest na równi z fakturą uproszczoną?

Z dniem 01 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wystawiania faktur dokumentujących transakcje uprzednio ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Jakie konsekwencje dla podatnika będzie miał brak NIP na paragonie?

Kiedy NIP na paragonie?

Od przyszłego roku sprzedawca, który dokonał sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz podatnika lub podatnika od wartości dodanej będzie mógł wystawić fakturę wyłącznie, gdy paragon fiskalny zawiera NIP lub numer identyfikacji na potrzeby podatku od wartości dodanej.

W przypadku gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik. W takiej sytuacja sprzedawca nie zaewidencjonuje sprzedaży na kasie fiskalnej lecz wystawi od razu fakturę.

Powyższych przepisów nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Nowe rozwiązanie może w praktyce rodzić liczne problemy np. gdy przedsiębiorca w późniejszym okresie zdecyduje, że dany zakup służy działalności gospodarczej lub gdy nie zgłosi kasjerowi, że działa jako podatnik zanim ten zaewidencjonuje sprzedaż na kasie.

Zdaniem MF jednak ” jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. „

Nowe wzory druków ZUS

Faktura a brak NIP na paragonie

W przypadku gdy sprzedawca wystawi fakturę do paragonu bez NIP nabywcy podlega sankcji w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze zostanie nałożone także na nabywcę, który ujmie w ewidencji VAT fakturę wystawiona do paragonu nie zawierającego jego NIP.

Powyższych sankcji nie stosuje się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.

Nowe zasady nie obejmą wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na żądanie tych podmiotów zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę, która nie zawiera NIP nabywcy.

Niezmienione pozostaną obecnie obowiązujące przepisy dotyczące faktur uproszczonych. Paragon do kwoty 450 zł brutto (lub 100 euro) z NIP nabywcy jest równoważny ze zwykłą fakturą. W takiej sytuacji nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu