Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży w systemie VAT marża. Co to oznacza? Marża na kasie fiskalnej – czy jest to możliwe? A jeśli, tak to co na niej ująć – marżę, kwotę netto, kwotę brutto, czy może VAT?

VAT marża

Procedura VAT marża oznacza, że VAT płacony jest od narzuconej przez sprzedawcę marży (czyli jego przychodu), a nie od całej kwoty sprzedaży (obrotu). Tę metodę rozliczenie można stosować w odniesieniu do:

  • usług turystyki,
  • dostawy towarów używanych,
  • dostawy dzieł sztuki,
  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Mechanizm wyliczania VAT-u w tym systemie najlepiej przedstawić na przykładach.

Przykład 1 – Mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który dokonuje sprzedaży dzieł sztuki. Kwota sprzedaży wynosi 10000 zł, marża wynosi 2000 zł, a stawka VAT to 23%. Wyliczenie VAT-u wygląda następująco – 2000/1.23*0.23 = 373,98 zł (≈ 374 zł, czyli wpłacie do US podlega kwota 374 zł).

Przykład 2 – Mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który dokonuje sprzedaży wykonanych przez siebie dzieł sztuki. Kwota sprzedaży wynosi 10000 zł, marża wynosi 2000 zł, a stawka VAT to 8%. Wyliczenie VAT-u wygląda następująco – 2000/1.08*0.08 = 148,15 zł (≈ 148 zł, czyli wpłacie do US podlega kwota 148 zł).

Podatnik rozliczający się według metody VAT marża jest czynnym podatnikiem VAT, czyli musi dokonać zgłoszenia na druku VAT-R, musi składać deklaracje VAT i strukturę JPK_VAT. Co więcej przy tej metodzie można rozliczać się z VAT metodą memoriałową lub kasową.

Dokument potwierdzającym sprzedaż w systemie VAT marża jest faktura VAT marża.

Marża na kasie fiskalnej

Marża na kasie fiskalnej

Przedsiębiorca stosujący w VAT rozliczenie VAT marża, jeśli ma nabywców będących osobami prywatnymi czasem ma obowiązek lub chce stosować kasę fiskalną. Pojawia się zatem pytanie – jaką kwotę ująć na kasie fiskalnej? Co na niej ująć – marżę, kwotę netto, kwotę brutto, czy może VAT?

Odpowiedź znajduje się w art. 111 ust.3 b ustawy o VAT, który określa, że

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest […] marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Oznacza to, że na kasie fiskalnej należy ująć całą wartość sprzedaży, nie zaś sam VAT, samą marżę, czy przychód przedsiębiorcy. W odniesieniu do zaprezentowanych wyżej przykładów, na kasie należałoby w obu przypadkach ująć kwotę 10000 zł.

Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.