Na czym polega metoda kasowa i kto może z niej skorzystać? 3 przykłady rozliczeń VAT za pomocą metody kasowej

W tym opracowaniu chciałabym zaprezentować temat metody kasowej. Powiem między innymi o tym, kto może z niej skorzystać, na czym dokładnie polega oraz przedstawię praktyczne rozliczenie VAT przy metodzie kasowej.

Metoda kasowa – informacje wstępne

Przy metodzie kasowej ważne jest, że:

 • może z niej skorzystać tylko mały podatnik, czyli podatnik VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
 • stosowana jest po zgłoszeniu tego naczelnikowi US na druku VAT-R,
 • deklaracja VAT składana jest, co kwartał (nie ma opcji rozliczeń miesięcznych),
 • obowiązek podatkowy powstaje:
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług, w przypadku dostawy na rzecz innego podmiotu niż czynny podatnik VAT (np. osoby prywatnej, podatnika VAT zwolnionego),
 • VAT od sprzedaży (należny) odprowadzany jest do US w momencie, gdy zostanie uregulowany przez nabywcę,
 • VAT od zakupów (naliczony) jest odliczany w momencie, gdy uregulujemy należność sprzedawcy,
 • podatnik może z niej zrezygnować nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę,
 • mały podatnik traci prawo do rozliczania w ten sposób, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę 1 200 000 euro.

rozliczenie VAT przy metodzie kasowej

Praktyczne rozliczenie VAT przy metodzie kasowej

Powyżej przedstawiłam najistotniejsze informacje w kontekście metody kasowej w VAT, natomiast teraz pokażę właściwe rozliczenie na przykładach.

Przykład 1 – Firma X rozliczająca się z VAT metodą kasową wystawia dla swojego kontrahenta (czynnego podatnika VAT) fakturę na kwotę 1000 zł + 230 zł VAT dnia 10 marca za usługę wykonaną 25 lutego. Faktura zostaje w całości opłacona przez nabywcę 2 kwietnia. Oznacza to, że:

 • firma X wykazuje
  • przychód w wysokości 1000 zł w dacie 25 lutego,
  • VAT należny w dacie 2 kwietnia,
 • nabywca ma prawo do
  • rozliczenia kosztu w wysokości 1000 zł w dacie 10 marca,
  • odliczenia VAT z faktury w wysokości 230 zł w dacie 2 kwietnia (lub jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych).

Przykład 2 – Firma X rozliczająca się z VAT metodą kasową wystawia dla swojego kontrahenta (czynnego podatnika VAT)  fakturę na kwotę 1000 zł + 230 zł VAT dnia 10 marca za usługę wykonaną 25 lutego. Faktura zostaje opłacona przez nabywcę 20 marca w wysokości 123 zł oraz 2 kwietnia w wysokości 1107 zł. Oznacza to, że:

 • firma X wykazuje
  • przychód w wysokości 1000 zł w dacie 25 lutego,
  • VAT należny w kwocie 23 zł z datą 20 marca,
  • VAT należny w kwocie 207 zł z datą 2 kwietnia,
 • nabywca ma prawo do
  • rozliczenia kosztu w wysokości 1000 zł w dacie 10 marca,
  • odliczenia VAT z faktury w wysokości 23 zł z datą 20 marca oraz 207 zł z datą 2 kwietnia.

Przykład 3 – Firma X rozliczająca się z VAT metodą kasową wystawia dla swojego kontrahenta (podatnika VAT zwolnionego)  fakturę na kwotę 1000 zł + 230 zł VAT dnia 10 marca za usługę wykonaną 25 lutego. Faktura zostaje opłacona 1 grudnia. Oznacza to, że:

 • firma X wykazuje
  • przychód w wysokości 1000 zł w dacie 25 lutego,
  • VAT należny w wysokości 230 zł z datą 24 sierpnia (180. dnia od dnia wykonania usługi),
 • nabywca ma prawo do
  • rozliczenia kosztu w wysokości 1230 zł w dacie 10 marca.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu