Czym jest faktura marża i jak obliczyć od niej VAT?

Kupując używane laptopy, czy telefony na pewno zetknęliście się z fakturą marża. System VAT marża to uproszczona procedura opodatkowania sprzedaży VAT-em. Korzystający z niej sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego VAT tylko od wysokości pobranej przez siebie marży (prowizji), a nie od całej kwoty sprzedaży. Kto i w jaki sposób może skorzystać z procedury VAT marża?

Co to jest marża?

Przepisy podatkowe definiują marżę jako różnicę pomiędzy całkowitą kwotą jaką ma zapłacić nabywca towaru lub usługi, a kwotą nabycia danej usługi lub towaru (pomniejszone o kwotę VAT). Czyli np. przedsiębiorca prowadzący komis z używanymi samochodami, który zakupił auto w celu dalszej odsprzedaży, a następnie sprzedał pojazd klientowi, chcąc wyliczyć marżę musi:

 1. od ceny za którą sprzedał je klientowi odjąć cenę za którą nabył auto
 2. od otrzymanej kwoty odliczyć podatek VAT (podzielić ją przez 1,23 w przypadku stawki 23% VAT).

Dokonując tych dwóch operacji można wyliczyć zarówno samą marzę netto, jak i VAT do zapłaty w związku z transakcją.

Którzy przedsiębiorcy mogą korzystać z systemu VAT marża

Przepisy ustawy o VAT wskazują rodzaje działalności, przy wykonywaniu których przedsiębiorcy mogą korzystać z procedury VAT marża. Należą do nich: handel towarami używanymi, antykami i dziełami sztuki oraz sprzedaż usług turystycznych. W powyższym kręgu mieszczą się więc m.in.: właściciele komisów z używanym sprzętem elektronicznym, sprzedawcy używanych aut, właściciele antykwariatów oraz biur podróży.

Jak rozpocząć korzystanie z procedury VAT marża?

Jedynie przedsiębiorcy zajmujący się handlem dziełami sztuki, którzy chcą rozpocząć korzystanie z procedury VAT marża muszą zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed dokonaniem pierwszej w ten sposób opodatkowanej transakcji. Zgłoszenie musi być dokonane na piśmie i co dwa lata odnawiane.

Pozostali przedsiębiorcy mogą korzystać z faktur marża bez zgłaszania tego faktu do fiskusa. Wystarczy zaznaczenie w deklaracji miesięcznej (VAT-7) lub w deklaracji kwartalnej (VAT-7K) właściwego pola w części „informacje dodatkowe”:

 • pole 59 zaznaczają firmy stosujące marżę w związku z usługami turystycznymi,
 • pole 60 zaznaczają pozostali przedsiębiorcy stosujący system marży (towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki).

UWAGA!
Opodatkowanie w systemie VAT marża jest dobrowolne. Ponadto, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca dokonywał transakcji rozliczanych zarówno za podstawie procedury VAT marża, jak i zasad ogólnych. W takim przypadku konieczne jest jednak prowadzenie osobnych ewidencji. Ewidencja transakcji opodatkowanej w systemie VAT marża musi zawierać kwoty nabycia towarów lub usług potrzebne do wyliczenia kwoty marży.

Jak wygląda faktura marża?

Powyższy rodzaj transakcji dokumentuje się fakturami marża. Taki dokument, to nic innego, jak po prostu faktura. Różnice są dwie. Po pierwsze, od początku 2013 r. faktura marża musi zawierać w zależności od rodzaju transakcji jeden z dopisków:

 • procedura marży dla biur podróży,
 • procedura marży – towary używane,
 • procedura marży – dzieła sztuki,
 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Po drugie, w przeciwieństwie do klasycznej faktury, faktura marża nie może zawierać wyszczególnionych kwot VAT-u. Faktura taka zawiera tylko jedną liczbę – kwotę należności ogółem.. Nie ma zatem informacji o wysokości VAT.

Jak obliczyć VAT od marży?

Mimo że kwota marży nie jest umieszczana na fakturze, to właśnie ona stanowi podstawę opodatkowania, czyli to od tej kwoty oblicza się VAT. Jak to zrobić?

Co ciekawe, obliczenie VAT-u od marży może nie być oczywiste. Trzeba bowiem pamiętać, że opisana na początku artykułu różnica pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży, to kwota brutto (a nie netto, jakby ktoś mógł sądzić).

Pokażmy to na przykładzie:

Przedsiębiorca prowadzący komis z używanymi komputerami kupił w ramach prowadzonej przez siebie działalności sprzęt za 4000 zł, a następnie sprzedał go klientowi za kwotę 5500 zł. Sprzedaż opodatkowana jest VAT-em 23%. Aby obliczyć marżę przedsiębiorca dokonał następujących wyliczeń:

 • 5500 zł – 4000 zł = 1500 zł (marża brutto)
 • 1500 zł / 1,23 = 1219 zł (marża netto)
 • 1500 zł (marża brutto) – 1219 zł (marża netto) = 281 zł (VAT do zapłaty)

Jak widać na tym przykładzie, VAT zapłacony w procedurze marża jest dużo niższy, niż gdyby został naliczony standardowo. Wówczas wynosiłby: 5500 zł – (5500 zł / 1,23) = 1028,46 zł. Co za tym idzie, nasz przykładowy właściciel komisu zapłacił aż ok. 750 zł mniej VAT-u, niż gdyby stosował standardowe naliczanie VAT-u. Oczywiście, VAT marża ma jednak istotne minusy, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim zastosuje się tę procedurę do rozliczania VAT-u.

Faktura marża – jakie konsekwencje dla kupującego?

Przedsiębiorca, który kupił na podstawie faktury marża na potrzeby prowadzonej działalności sprzęt, np. telefon, laptop czy aparat fotograficzny, nie może odliczyć VAT-u z takiej faktury. To istotny minus, który nabywca z pewnością weźmie pod uwagę. Na pocieszenie cała kwota widniejąca na fakturze marża stanowi dla kupującego koszt uzyskania przychodu.

Ponadto, ważnym problemem dla przedsiębiorcy nabywającego sprzęt na podstawie faktury marża może okazać się odmowa naprawy gwarancyjnej towaru w autoryzowanej sieci serwisowej. Serwisy często odmawiają naprawy, jeżeli z dokumentów gwarancyjnych wynika, że urządzenie miało wcześniej innego właściciela i było przedmiotem odsprzedaży (a o tym wprost mówi faktura marża). Nawet jeżeli przy zakupie sprzętu np. w komisie przedsiębiorca otrzymał od sprzedawcy gwarancję, serwis może jej nie uwzględnić argumentując, że nie jest to oryginalna gwarancja producenta.

Czy prowadzenie sprzedaży w systemie opodatkowania marży należy zarejestrować na kasie fiskalnej?

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w systemie opodatkowania marży na rzecz osób fizycznych np. komis, antykwariat musi dokumentować ją za pomocą kasy fiskalnej, o ile nie przysługuje mu zwolneinie. Transakcje takie powinny być zaewidencjonowane jedną kwotą w wysokości całej należności za towar.

Brak możliwości technicznych w kasach pozwalających na nabijanie sprzedaży bez wyszczególniania VAT został rozwiązany w rozporządzeniu MF w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. Zgodnie z jego przepisami przedsiębiorcy korzystający z procedury opodatkowania marży muszą przyporządkować dowolną literę (oprócz „A”) na potrzeby tylko sprzedaży w systemie opodatkowania marży. Taka operacja powinna zostać odnotowana w książce serwisowej kasy na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej.

Oczywiście, dokonując sprzedaży online w systemie marża także można uniknąć kasy fiskalnej.

Wystawiaj faktury online w inFakcie!

 • Poprawne faktury w wygodnych plikach PDF
 • Faktury VAT, VAT marża, zaliczkowe, korekty, proformy
 • Do 3 faktur w miesiącu – za darmo!

Załóż konto

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu