Za których pracowników nie trzeba odprowadzać składki na FGŚP po zmianach we wrześniu 2017?


27 września 2017 4 min. czytania

Od 5 września 2017 roku osoby prowadzące działalność i korzystające z pomocy rodziny lub powinowatych zapłacą więcej niż dotychczas z tytułu składek do ZUS. Od tej pory przedsiębiorcy zobowiązani będą również do opłacania składki na FGŚP za rodzinę. Dowiedz się więcej.

Jak było dotychczas?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to obowiązkowa składka, w odniesieniu do której przysługuje szereg zwolnień mających zastosowanie do określonych kategorii pracowników.

Z opłacania składki za Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 5 września 2017 roku zwolnieni byli przedsiębiorcy za pracowników spełniających następujące warunki:

 • ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni)- bezterminowo;
 • powracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik powrócił do pracy;
 • mają co najmniej 50 lat i przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawali w rejestrze bezrobotnych – przez okres 12 miesięcy;
 • zostali skierowani jako bezrobotni z urzędu pracy, nie ukończyli 30 roku życia i podpisali umowę o pracę – przez 12 miesięcy.

Do tej pory nie trzeba było również płacić składki na FGŚP za określonych członków rodziny i powinowatych: małżonka pracodawcy, dzieci własne i dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, macochę i ojczyma, osoby przysposabiające; rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów, synowe i bratowe, szwagierki i szwagrów oraz osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

bliźnięta, dwie świnki i para opiekunów

Jakie zmiany zaszły w odniesieniu do składki na FGŚP?

Preferencja w postaci zwolnienia ze składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za rodzinę i powinowatych z dniem 5 września została zlikwidowana, co wynika z faktu rozszerzenia definicji pracownika. Oznacza to, że przedsiębiorcy zatrudniający rodzinę lub powinowatych zapłacą za nich składkę na FGŚP, ale z drugiej strony osoby te zostaną objęte ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Wprowadzona nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej.

Nic się nie zmieniło natomiast w odniesieniu do zwolnień pozostałych grup pracowników. W dalszym ciągu  nie ma konieczności opłacania za nich tej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ile wynosi składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na FGŚP opłacana jest za pracowników i finansowana w całości przez pracodawcę, a wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Wraz z wprowadzoną zmianą wzrosną zatem koszty zatrudnienia osób spokrewnionych i spowinowaconych z przedsiębiorcą.

Zatrudnienie rodziny w firmie – ZUS i podatki

Jak wyliczyć składkę na FGŚP należną za wrzesień 2017 roku?

Nowelizacja nie zawiera przepisu przejściowego w odniesieniu do pierwszej składki na FGŚP za członków rodziny lub osoby spokrewnione. Przyjmujemy zatem, że nowe przepisy mają zastosowanie począwszy od 5 września. Oznacza to, że wartość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy proporcjonalnie zmniejszyć o liczbę dni, dla których przysługiwało zwolnienie z jej uiszczania.

W celu ustalenia wysokości składki na FGŚP, kwotę tej składki dzielimy przez liczbę dni września (30), a później mnożymy przez liczbę dni od 5 września do 30 września (26). Otrzymana kwota to wartość składki na FGŚP do zapłaty za wrzesień 2017. W kolejnych miesiącach płacić będziemy już pełną składkę na FGŚP za rodzinę i powinowatych.

Na co przeznaczone są pieniądze ze środki z FGŚP?

Celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest pokrywanie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Niewypłacalność pracodawcy następuje m.in. w przypadku ogłoszenia przez sąd jego upadłości lub wszczęcia niektórych postępowań restrukturyzacyjnych.

Z tego funduszu mogą być regulowane zarówno wynagrodzenia, jak i pozostałe roszczenia pracowników takie jak odprawa, ekwiwalent lub część składek na ubezpieczenia finansowana przez pracodawców.

Wyrejestrowanie rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu