Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, chcę ją teraz zamknąć jakich formalności muszę dopełnić w ZUS? W tym artykule omawiamy zależność – likwidacja działalności, a ZUS.

Kwestię likwidacji działalności gospodarczej i obowiązków wobec ZUS przedstawię na dwóch przykładach. Pierwszy z nich będzie dotyczył sytuacji standardowej sytuacji, w której podatnik orientuje się, że biznes jest nieopłacalny i postanawia go zamknąć, a drugi przypadku, gdy przedsiębiorca ma zawieszoną działalność gospodarczą, nie wznawia jej, tylko zamyka.

Likwidacja działalności, a ZUS

Przykład 1

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w związku z jej likwidacją składa druk CEID-1. Na podstawie tego druku wysyłana jest do ZUS informacja o tym zdarzeniu i ZUS sporządza druk ZUS ZWPA, czyli wyrejestrowuje płatnika składek. Płatnik składek, czyli przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia druku/druków ZUS ZWUA, ponieważ musi wyrejestrować siebie jako ubezpieczonego oraz osoby zatrudnione lub współpracujące. Dodatkowo jeśli ubezpieczał członków rodziny, sporządza i przekazuje do ZUS formularz ZUS ZCNA.

    Obowiązek złożenia formularzy występuje w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń.

Przykład 2

W woli przypomnienia – przedsiębiorca niezatrudniający pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 14a ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

W momencie złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej (CEIDG-1), ZUS można powiedzieć „z urzędu” sporządza druki :

  • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek, z wyłączeniem sytuacji, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców),
  • ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
  • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Jeśli osoba mająca zawieszoną działalność gospodarczą zdecyduje się na jej zamknięcie, to oczywiście składa wniosek CEID-1. Na jego podstawie ZUS dokonuje wyrejestrowania płatnika składek na druku ZUS ZWPA. W momencie zawieszenia działalności nastąpiło wyrejestrowanie wszystkich ubezpieczonych i płatnik nie musi już składać żadnych formularzy w ZUS. Wyjątek w tym zakresie stanowi sytuacja, gdy mamy ubezpieczonych zleceniobiorców – wówczas trzeba złożyć ZUS ZWUA.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu