Czym jest 30-krotność? Jak będzie wyglądało rozliczenie w związku z likwidacją 30-krotności w 2018 roku?

30-krotność – do końca 2017 roku

Limit trzydziestokrotności to oznacza, że  że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uregulowania te obowiązują do końca 2017 roku. O projekcie zmiany pisałam już wcześniej, natomiast teraz można te informacje w pełni potwierdzić.

To już pewne – w 2018 roku nie będzie górnego limitu do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli tzw. trzydziestokrotności. Zniesienie limitu oznacza, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu.

Likwidacja 30-krotności w 2018 roku

Porównanie 2017 – 2018

W poniższym przykładzie przedstawię porównanie wynagrodzenia netto pracownika i całkowitego kosztu pracodawcy w 2017 i 2018 roku. Wezmę pod uwagę pracownika, którego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 20 000 zł.

30-krotność w 2017 roku wynosi 127 890 zł, natomiast w 2018 roku nie będzie ona obowiązywała. 

2017
Miesiąc Netto pracownika Całkowity koszt pracodawcy
Styczeń 13 955,79 24 122
Luty 13 955,79 24 122
Marzec 13 955,79 24 122
Kwiecień 13 955,79 24 122
Maj 13 955,79 24 122
Czerwiec 13 955,79 24 122
Lipiec 13 613,65 22 152,91
Sierpień 14 502,06 20 870
Wrzesień 15 774,10 20 490
Październik 15 774,10 20 490
Listopad 15 774,10 20 490
Grudzień 15 774,10 20 490
Rok – suma 174 946,85 269 714,91


W lipcu 2017 roczna podstawa wymiaru składek przekroczy kwotę 30-krotności, zatem od nadwyżki nie pobiera się składek emerytalnej i rentowej:

  • 127 890 – 120 000 = 7 890 → od tej podstawy opłacamy składki emerytalno-rentowe
  • 20 000 – 7 890 = 12 110 → od tej podstawy nie opłacamy składki emerytalno-rentowej
2018
Miesiąc Netto pracownika Całkowity koszt pracodawcy
Styczeń 13 955,79 24 122
Luty 13 955,79 24 122
Marzec 13 955,79 24 122
Kwiecień 13 955,79 24 122
Maj 13 955,79 24 122
Czerwiec 13 955,79 24 122
Lipiec 13 955,79 24 122
Sierpień 13 955,79 24 122
Wrzesień 13 955,79 24 122
Październik 13 955,79 24 122
Listopad 13 955,79 24 122
Grudzień 13 955,79 24 122
Rok – suma 167 469,48 289 464

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy zauważyć, że po zmianach – likwidacji trzydziestokrotność – dochód netto podatnika zmniejszy się, a całkowity koszt pracodawcy zwiększy się. W opisanej wyżej sytuacji:

  • dochód pracownika zmniejszy się o 7 477,37 zł w skali roku,
  • całkowity koszt pracodawcy zwiększy się o 19 749,09 zł w skali roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu